Start

Arbetsrättsliga villkor för golventreprenad när avtalsrörelsen skjutits upp?

De arbetsrättsliga villkor som Städerna tidigare tagit fram och som återfinns på er hemsida:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/bilaga-3-villkor-for-arbetstagare-som-utfor-arbete-som-omfattas-av-byggavtalet_171127.pdf

har som jag uppfattat det löpt ut per 2020-04-30. Avtalsrörelsen för nya villkor har skjutits upp fram till hösten på grund av covid-19.

Min fråga till er är därför hur man ska utforma de arbetsrättsliga villkoren i en för mig aktuell upphandling av golventreprenad, golvläggare innefattas?

Kan jag fortsätta använda mig av befintligt underlag (länken ovan) till dess att avtalsrörelsen är färdig med nya villkor? Eller är det så att man inte kan ställa några arbetsrättsliga villkor i dagsläget?

Tacksam för återkoppling.

Inköpsstrateg

Publicerad 25 juni 2020

Hej,

Tack för din fråga.

Du hänvisar till de arbetsrättsliga villkor som ”städerna” har tagit fram och som vi har publicerat som praktiska exempel på vår webb. De villkoren baseras på Byggavtalet 2017-2020, men har inte uppdaterats efter den ordinarie giltighetstiden löpt ut den 30 april 2020. Vi har tidigare informerat på vår webbplats om att avtalsrörelsen skjuts fram på grund av Corona-pandemin och att befintliga villkor därmed gäller tills vidare.

Vårt pågående arbete med riskbedömningar har också påverkats av pandemin. Läs mer om arbetet med riskbedömningarna under covid-19 på vår webbplats.

Kan befintliga villkor användas till dess att nya villkor finns?
Jag föreslår att du överväger att använda våra kontraktsvillkor. Där framgår uttryckligen att kontraktsvillkoren kan justeras om kollektivavtalet omförhandlas av parterna. Det krävs då att den upphandlande myndigheten underrättar leverantören att villkoren ändrats.

Kontraktsvillkoren ska kompletteras med de specifika arbetsrättsliga villkoren för lön, arbetstid och semester. I vissa fall har vi, Upphandlingsmyndigheten, tagit fram sådana villkor i samråd med arbetsmarknadens parter inom olika branscher eller yrkesområden.

I andra fall behöver upphandlande myndigheten på egen hand ta fram aktuella villkor för lön, semester och arbetstid (som ska ingå i bilaga 1 - "Villkoren").  Det ska ske med utgångspunkt i aktuellt centralt kollektivavtal och de arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det kollektivavtalet ska som utgångspunkt ges tillfälle att yttra sig.

Vi har inte tagit fram några villkor för lön, arbetstid och semester för golvläggare. ”Städernas” villkor innehåller dock en bilaga enligt Byggavtalet. Observera dock att Byggavtalet inte innehåller några exakta lönenivåer och att lönenivåerna i bilagan är framtagna inom ”städernas” projekt. Jag föreslår att ni samråder med parterna i Byggavtalet innan de villkoren tillämpas eller för att ta fram egna villkor.

Går det att ställa arbetsrättsliga villkor i dagsläget?
Skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor är reglerat i lag och upphandlande myndigheter är därmed skyldiga att ställa sådana villkor när det är behövligt, det vill säga då det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor i upphandlingen. Det är enbart under vissa förutsättningar
som skyldigheten kan bortfalla att ställa upp villkoren.

Så kan exempelvis vara fallet om
  • det inte finns ett centralt kollektivavtal för de aktuella arbetstagarna, eller
  • det aktuella centrala kollektivavtalet innehåller enbart ett löneutrymme, men inte fastställda lönenivåer för arbetad
    tid (så kallad sifferlösa avtal), eller
  • då parterna inte är eniga om vad kollektivavtalet innebär, deras information är otydlig eller deras tolkning av avtalet är oklar.

Om det saknas förutsättningar att ställa något av villkoren (lön, arbetstid eller semester) ska övriga villkor ställas. Detta gäller till exempel om det saknas uppgift om lön, för utfört arbetet, i kollektivavtalet. Då ska villkor om semester och arbetstid anges. I de fall det inte går att fastställa lönevillkor får myndigheten överväga om den trots det kan uppge en
miniminivå baserad på de uppgifter parterna har lämnat.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

01 juli 2020 (Uppdaterat 13 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.