Start

När behöver vi ange att vi ställer sociala krav eller miljökrav enligt nya statistiklagen?

Observera att inlägget är avpublicerat och innehåller inaktuell information.

Hej,

Jag har en fråga som gäller det nya regelverket om insamling av uppgifter för statistikändamål. Enligt reglerna ska, som jag förstår det, de som driver en registrerad annonsdatabas bland annat lämna uppgifter om socialt och miljömässigt hållbar upphandling.

Vad innebär det för oss som upphandlande myndighet? Behöver vi ange för annonsdatabasen att det exempelvis förekommer arbetsrättsliga villkor när vi annonserar en upphandling?

Lisa

Publicerad 03 september 2020

Hej Lisa,

Vilka uppgifter ska registrerade annonsdatabaser lämna till Upphandlingsmyndigheten? 
Vilka uppgifter som är möjliga att samla in styrs framförallt av bestämmelser om annonsers innehåll i upphandlingslagarna samt i upphandlingsförordningen. Till exempel finns i 10, 14, 14 a och 14 b §§ i upphandlingsförordningen, i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2021, redogörelser för vad en annons ska innehålla.

Upphandlingsmyndigheten bestämmer vilka uppgifter från och om en annons som vi ska samla in för statistikändamål. Vilka uppgifter från och om annonser som kommer att samlas in listats i bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål.

När ska upphandlande myndigheter ange uppgifter om miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation? 
En upphandlande organisation ska ange vissa uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, i vissa annonser om upphandling.

Uppgifter om miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation ska anges i annonser om upphandling enligt 19 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga upphandlingar under tröskelvärdena.

Vad gäller annonsering av upphandlingar över tröskelvärdena är det först i och med införandet av eForms som den svenska lagstiftaren har möjlighet att överväga att göra det obligatoriskt för upphandlande organisationer att ange uppgifter om miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation i annonser om upphandling.

Läs mer
Läs mer om vilka uppgifter som ska lämnas i annonsen i inlägget Vad innebär miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation i nya statistiklagen? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 14 § punkten 16 upphandlingsförordningen (2016:1162), i den lydelse som gäller från 1 januari 2021 - en upphandlande organisation ska ange vissa uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, i vissa annonser om upphandling
  • 10 § upphandlingsförordningen – en annons om upphandling över tröskelvärdet ska innehålla samma information som annonsen som skickas till TED.
  • 19 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - annonsering för upphandling under tröskelvärdet
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

03 september 2020 (Uppdaterat 06 september 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.