Start

Omfattas öppet wifi av teleundantaget?

Publicerad 23 oktober 2020
Hej!
Vår kommun har en koncession om öppet wifi idag. Vår leverantör står för internetkapacitet ("surf"), hårdvara (accesspunkter/wifi-routrar) och inloggningsmöjligheter via en webbsida. Staden tillhandahåller vlan för tjänsten i vårt fibernät.
Via tjänsten kan privatpersoner surfa fritt (men inte obegränsat) från t.ex. smart telefon eller dator i centrala staden.
- Fråga: Är denna typ av nät att betrakta som elektroniskt kommunikationsnät/kommunikationstjänst enligt LOU 3 kap. 6 § - och som är undantagen från lagen? Vilken annan lag styr i så fall upphandlingen?

Vänligen
Jörgen

Jörgen Einarsson

Publicerad 23 oktober 2020

Hej Jörgen,

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) gäller inte för koncessioner som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndigheter möjlighet att
  1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
  2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Detta undantag kallas ibland för teleundantaget.

Post- och telestyrelsen (PST) har tagit fram en vägledning som syftar till att underlätta bedömningen av om en tjänst omfattas av begreppet elektronisk kommunikationstjänst. För ytterligare frågor om vilka tjänster som omfattas av begreppet hänvisar vi till PTS.

Kontaktuppgifter till PTS och vägledningen Vilka tjänster och nät omfattas av LEK? finns på PTS webbplats.

Vilka regler ska tillämpas när upphandlingen är undantagen upphandlingslagstiftningen?
Om koncessionen omfattas av det så kallade teleundantaget är koncessionen undantagen LUK:s tillämpningsområde. Det innebär att ingen upphandlingslag behöver tillämpas för att anskaffa koncessionen. Andra bestämmelser i exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen och i statsstödsregelverket ska dock fortfarande beaktas.

Läs mer
Läs mer om teleundantaget på vår webbplats.

Källhänvisningar
3 kap. 4 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – teleundantaget.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

29 oktober 2020 (Uppdaterat 26 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.