Start

Kan vi utesluta en leverantör om leverantören använder sig av vilseledande marknadsföring?

Publicerad 26 oktober 2020
Hej,

Jag läste för en kort tid sedan om ett företag som kontaktat ett antal olika verksamheter i Uppsala kommun i ett försök att försöka sälja deras produkter. I deras kontakt har de felaktigt hävdat att de är avtalsleverantör i vad man kan förmoda är ett försök att vilseleda personen som tar emot samtalet.

Nu har jag blivit varse om att företrädare för samma företag även kontaktat verksamheter i kommunen där jag arbetar på samma sätt.

Min fråga är nu, skulle ett beteende enligt ovan kunna utgöra uteslutningsgrund enligt 13 kap 3 § LOU när det kommer till företagets eventuella deltagande i framtida upphandlingar?

Tack på förhand

Pontus

Pontus

Publicerad 26 oktober 2020

Hej Pontus,

Vi har svårt att se att ett sådan agerande skulle omfattas av någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Möjligtvis skulle det kunna gå att argumentera för att det är frågan om vilseledande marknadsföring som innebär att leverantören gjort sig skyldig till att allvarligt fel i yrkesutövningen. En förutsättning för att utesluta leverantören är att den vilseledande marknadsföringen innebär att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas

Innan ett beslut om uteslutning tas måste ni även ge leverantören tillfälle att yttra sig över de omständigheter som ni anser utgör skäl för uteslutning. Om leverantören då visar att den har vidtagit åtgärder för att förhindra de omständigheter som ni anser ligger till grund för uteslutning ska leverantören inte uteslutas.

Hur kommer man tillrätta med problemet om det inte är möjligt att utesluta leverantören?
Ett sätt att komma tillrätta med ett problem där en leverantör vilseleder beställarna i en organisation genom att ge felaktig information om exempelvis avtal är att internt informera beställarna om vad som gäller.

Om beställarna redan på förhand vet, eller enkelt kan kontrollera, vilka avtal som finns samt vad som är tillåtet enligt era interna riktlinjer avseende bland annat avtalstrohet och policy för direktupphandling så minimeras risken för att beställaren ska tro på det leverantören säger.

Läs mer
Läs mer om vilka möjligheter som finns att utesluta en leverantör på grund av allvarligt fel i yrkesutövning i inlägget Vad krävs för att utesluta en leverantör på grund av allvarliga brister i tidigare fullgörande? i vår Frågeportal.

När det gäller konsumenters skydd mot exempelvis vilseledande marknadsföring så finns marknadsföringslagen (2008:468) samt en tillhörande lista över förbjudna marknadsföringsmetoder i tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486). Någon liknande lag till skydd för offentlig verksamhet finns så vitt vi känner till inte.

Källhänvisning
  • 13 kap. 3 § punkten 3 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas
  • 13 kap. 4 § LOU – en leverantör som riskerar att uteslutas ska få möjlighet att yttra sig innan beslut om uteslutning tas
  • 13 kap. 5 § LOU – en leverantör ska inte uteslutas om leverantören har vidtaget åtgärder som visar att leverantören är tillförlitlig.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

29 oktober 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.