Start

Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget i LOU?

Publicerad 02 november 2020
Hej

Omfattas Cash management-produkter av LOU och därmed upphandlingspliktiga eller ingår dessa i undantaget för vissa finansiella tjänster ( CPV-kod 66100000–1 till 66190000–8)?

Vänliga hälsingar
Madeleine


Madeleine

Publicerad 02 november 2020

Hej Madeleine,

Inledningsvis kan nämnas att undantaget som du hänvisar till endast avser tjänster. En produkt omfattas därmed aldrig av undantaget oavsett om det är en Cash management-produkt eller inte.

Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget?
De CPV-koder som omfattas av undantaget är,
 • 66100000–1 – Bank- och investeringstjänster
 • 66110000–4 – Banktjänster
 • 66111000–1 – Centralbanktjänster
 • 66112000–8 – Inlåningstjänster
 • 66113000–5 – Kreditgivning
 • 66113100–6 – Mikrokreditgivning
 • 66114000–2 – finansiell leasing
 • 66115000–9 – Internationell betalningsförmedling
 • 66120000–7 – Investment banking och tillhörande tjänster
 • 66121000–4 – Sammanslagningar och förvärv
 • 66122000–1 – Företagsfinansiering och riskkapital
 • 66130000–0 – Fondkommission och liknande värdepappers- och varumäklingstjänster
 • 66131000–7 – Tjänster avseende värdepappershandel
 • 66131100–8 – Pensionsinvesteringar
 • 66132000–4 – Varuförmedling
 • 66133000–1 – Hantering och clearing
 • 66140000–3 – Aktieförvaltning
 • 66141000–0 – Förvaltning av pensionsfonder
 • 66150000–6 – Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
 • 66151000–3 – Finansmarknad - drift
 • 66151100–4 – Elektronisk detaljhandel
 • 66152000–0 – Finansmarknad - tillsyn
 • 66160000–9 – Notariats- och depåtjänster
 • 66161000–6 – Notariatstjänster
 • 66162000–3 – Depåtjänster
 • 66170000–2 – Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och cleringhouse-tjänster
 • 66171000–9 – Finansiell rådgivning
 • 66172000–6 – Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
 • 66180000–5 – Valutaväxling
 • 66190000–8 – Låneförmedling
För att avgöra om det som ska anskaffas omfattas av någon av ovanstående CPV-koder och därmed även omfattas av undantaget måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån föremålet för upphandlingen.

Läs mer
För ytterligare förklaring av CPV-koderna se CPV 2008 Förklarande anmärkningar som finns publicerad på SIMAP:s webbplats.

Läs även mer om vilka tjänster som omfattas av undantaget i inlägget Är undantaget för vissa finansiella tjänster tillämplig i samband med löpande banktjänster? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 3 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag gällande vissa finansiella tjänster
 • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV (CPV-förordningen).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

4 november 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.