Start

Är undantaget för vissa finansiella tjänster tillämplig i samband med löpande banktjänster?

Publicerad 29 juli 2021
Hej
Jag har läst att det finns undantag från lou för finansiella tjänster. När jag sökt på cpv koder tolkar jag det som om vi har möjlighet att avtala om löpande banktjänster för tex in och utbetalningar utan upphandling om vi vill. Stämmer detta?
Mvh Magdalena Carlen

Magdalena Carlen

Publicerad 29 juli 2021

Hej Magdalena,

Undantaget från lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende vissa finansiella tjänster är endast tillämplig vid upphandling som avser
  1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,
  2. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster som utförs av en centralbank,
  3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller
  4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument
I inlägget Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget i LOU? i vår Frågeportal har vi punktat upp vilka CPV-koder det är som omfattas av undantaget enligt ovan.

Om upphandlingen avser löpande banktjänster såsom exempelvis in- och utbetalningar så är inte undantaget tillämpligt, eftersom det inte omfattas av någon av punkterna i bestämmelsen. Upphandlingen ska i det fallet genomföras enligt tillämpliga bestämmelser i LOU.

Notera även att det, vid upphandling av banktjänster och finansiella tjänster som inte är undantagna från lagens tillämpningsområde, finns särskilda beräkningsbestämmelser som ska tillämpas vid uppskattning av upphandlingens värde i samband med upphandling.

Läs mer
Läs mer om vilka tjänster som omfattas av undantaget för vissa finansiella tjänster på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från lagens tillämpningsområde vid upphandling av vissa finansiella tjänster
  • 5 kap. 12 § andra punkten LOU – vid uppskattning av upphandlingens värde avseende banktjänster och andra finansiella tjänster ska arvoden, provisioner, ränta och andra ersättningar för tjänsten ingå.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

4 augusti 2021

Hej Victoria

Jag undrar; vilka är de särskilda bestämmelser gällande banktjänster och finansiella tjänster som ska tillämpas vid uppskattning av upphandlingens värde?

Ida

13 augusti 2021

Hej Ida,

Vid upphandling av banktjänster och andra finansiella tjänster ska arvoden, provisioner, ränta och andra ersättningar för tjänsten ingå.

Källhänvisning
5 kap. 12 § andra punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse för uppskattning av värdet av en upphandling avseende banktjänster och finansiella tjänster.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

13 augusti 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.