Start

Finns det nya arbetsrättsliga villkor?

Publicerad 28 januari 2021
Finns det uppdaterade arbetsrättsliga villkor eller är de fortfarande de från november 2017 som är aktuella?

Mia

Publicerad 28 januari 2021

Hej Mia,

Upphandlingsmyndigheten kommer att uppdatera de arbetsrättsliga villkoren under våren 2021. Under tiden kan upphandlande organisationer använda Upphandlingsmyndighetens villkorsbilaga som en inspiration och på egen hand justera villkoren enligt de nya nivåerna för lön, semester och arbetstid. För att inte strida mot den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet rekommenderar vi att ni anger de nya nivåerna i upphandlingsdokumenten och inte hänvisar till uppgifter i kollektivavtalet.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

28 januari 2021

Hej, Hur ser det ut med uppdateringen av bilagorna med arbetsrättsliga villkor, har ni någon tidplan för arbetet? Det skulle vara fint om det gick att få en uppfattning om när det går att räkna med att de finns tillgängliga och om de kommer i någon viss ordning. Vi kan naturligtvis själva justera villkoren men vet vi att de är på gång vill vi såklart hellre dra nytta av det arbete som ni lägger ner.

Med vänlig hälsning,

Anna

01 juni 2021

Hej Anna,

Villkoren för taxiförare är redan publicerade. Planen är att publicera de uppdaterade villkoren för städtjänster, skogsvårdare och tvätteritjänster nästa vecka. Övriga villkor kan förhoppningsvis publiceras innan midsommar.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

01 juni 2021

Tack, det var positivt att höra att uppdaterade villkor är på väg.

Anna

07 juni 2021

Nu har vi publicerat reviderade bilagor med arbetsrättsliga villkor för städtjänster, skogsvårdare, tvätteriarbetare, måleriarbeten, snöskottare, godsförare, flyttjänster och skötsel av grönytområden. Villkoren omfattar lön, semester och arbetstid och har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i de nya kollektivavtalen.

Därmed är samtliga arbetsrättsliga villkor som vi har tagit fram reviderade.

Läs mer om de reviderade arbetsrättsliga villkoren på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

18 juni 2021 (Uppdaterat 20 februari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.