Start

Hur lång tid efter tilldelningsbeslut kan avtal ingås?

Hej,
Ett kommunalt fastighetsbolag upphandlade nybyggnation av flerbostadshus 2019 och en entreprenör tilldelades, inget kontrakt är tecknat. Bygglovsprocessen drog dock av olika anledningar ut i tid men nu väntas sannolikt ett beviljat bygglov.

Fråga: Kan upphandlande myndighet nu kan teckna kontrakt, indexreglera och köra igång om/när bygglov beviljas?

Daniel

Publicerad 16 mars 2021

Hej Daniel.

Kan kontrakt tecknas två år efter meddelat tilldelningsbeslut?
När en upphandling avslutats får avtal tecknas efter avtalsspärren löpt ut. Det finns ingen bortre gräns för hur långt efter avtalsspärren löpt ut som avtal kan tecknas. För att det ska vara möjligt att ingå avtal krävs att anbudet fortfarande är giltigt.

Mer information om anbuds giltighetstid samt hur och när anbuds giltighetstid kan förlängas finns i tråden Vad innebär ett anbuds giltighetstid och kan tiden förlängas? i vår Frågeportal.

Kan en förskjutning av avtals- och projekttiden vara en väsentlig ändring?
Det framgår inte av din fråga om den försenade bygglovsprocessen har inneburit en förskjutning av avtals- eller projekttiden. Om så är fallet kan det vara frågan om en väsentlig ändring av de ursprungliga kontraktsvillkoren, beroende på hur upphandlingsdokumenten varit formulerade.

Om den försenade bygglovsprocessen har lett till en ändring av avtals- eller projekttiden som bedöms utgöra en väsentlig ändring skulle en sådan ändring kunna ses som en otillåten direktupphandling.

Läs mer om detta i inlägget Kan leveransdatumet ändras innan tilldelning av kontrakt utan att det utgör en väsentlig ändring? i vår Frågeportal.

Kan villkoren indexregleras?
Om det är möjligt att indexjustera avtalet utifrån de förhållanden som nu råder är en avtalsrättslig fråga och svaret beror främst på hur indexklausulen är formulerad i det aktuella avtalet.

Om det inte är möjligt att ändra villkoren i avtalet enligt indexklausulen kan det ändå vara möjligt att ändra avtalet enligt någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU), exempelvis med stöd av bestämmelsen om att ändringar av mindre värde eller ändringar som inte är väsentliga är tillåtna.

Läs mer om ändringar av avtal på vår webbplats.

Avbryta upphandlingen och genomföra en ny
I stället för att försöka fullfölja den tidigare genomförda upphandlingen genom att teckna avtal med den leverantör som vann upphandlingen 2019 så kan det i vissa fall vara lämpligare att avbryta den upphandlingen och annonsera en ny upphandling. Det är inte ovanligt att det på en marknad tillkommer och försvinner aktörer under åren, vilket påverkar konkurrensen och i slutändan det priser som lämnas.

Läs mer om möjligheten att avbryta en upphandling på vår webbplats och inlägget Kan vi avbryta en förnyad konkurrensutsättning och gå ut med en ny direkt eller måste vi vänta? i vår Frågeportal, inlägget handlar förvisso om en förnyad konkurrensutsättning men detsamma gäller vid all form av upphandling.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - upphandlande organisationer får inte ingå avtal innan avtalsspärren löpt ut
  • 17 kap. 9 och 14 §§ LOU – ändringar av mindre värde och ändringar som inte är väsentliga.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

22 mars 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.