Start

Kan man upphandla en koncession utan att annonsera?

Publicerad 19 mars 2021
Har annonserat en upphandling där det inkommit endast ett anbud och det har inte kvalificerat sig avseende kvalitets- och arbetsmiljökrav.
Nu vill beställaren ändå förhandla med denna leverantör. Förstår att upphandlingen först måste avslutas för att kunna övergå i förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Denna möjlighet gäller inte riktigt som i LOU vad jag kan läsa mig till. Är det möjligt då det är sk. brist på konkurrens?

Mari

Publicerad 19 mars 2021

Hej Mari,

Upphandling utan annonsering när LUK tillämpas
En upphandlande organisation får upphandla en koncession utan föregående annonsering bland annat om det vid ett förfarande med annonsering inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud. Ett krav för att få genomföra en ny upphandling utan att annonsera den är att villkoren i koncessionsdokumenten inte ändrats väsentligt.

Olämpliga anbudsansökningar och olämpliga anbud
En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören ska eller kan uteslutas enligt 11 kap. lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller inte uppfyller de kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten eller enheten fastställt. En anbudsansökan ska också anses olämplig om den innefattar ett olämpligt anbud.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för koncessionen och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande organisationens krav enligt koncessionsdokumenten.

Viss vägledning om olämpliga anbud från LOU
För att få en mer detaljerad redogörelse för vad som avses med ett olämpligt anbud kan det vara nödvändigt att titta på motsvarande regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) då dess förarbeten är mer utvecklade än LUK:s förarbeten, samt att det i vart fall finns viss praxis i frågan. Vi hänvisar i första hand till inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal angående den frågan.

En bedömning måste göras i det enskilda fallet om en brist i en anbudsansökan eller ett anbud faller in under de brister som anses omfattas av en olämplig anbudsansökan respektive ett olämpligt anbud.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 4 § lag (2016:1147) 0m upphandling av koncessioner (LUK) – upphandling utan föregående annonsering om det i en tidigare upphandling inte inkommit några lämpliga anbudsansökningar eller lämpliga anbud
  • 8 kap. 5 § LUK – vad som utgör olämpliga anbudsansökningar och anbud.
Med vänlig hälsning,

Mattias

23 mars 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.