Start

Har aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB) en fördel vid upphandling?

Jag har hört att svb bolag han någon form av fördel vid offentlig upphandling. Jag kan däremot inte hitta vad dessa fördelar skulle vara eller hur det fungerar. Är detta en starta företag skröna?

Pernilla Sandström

Publicerad 13 april 2021

Hej Pernilla,

Upphandlingslagstiftningen gör ingen skillnad på olika typer av leverantörer. Alla som erbjuder en vara, tjänst eller byggentreprenad omfattas av leverantörsbegreppet och ska därför behandlas lika. Exempelvis associationsform, värdegrund, skatt eller eventuell vinstbegränsning påverkar inte bedömningen.

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Vad vi känner till finns det inga generella fördelar vid en offentlig upphandling för denna associationsform.

Det finns möjlighet för upphandlande organisationer att reservera deltagandet i upphandlingar av vissa tjänster enligt bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Dels finns en möjlighet att reserverad upphandlingar till organisationer som uppfyller vissa krav, bland annat kravet att organisationens vinst ska återinvesteras för att uppnå syftet. Dels finns en möjlighet att reservera upphandlingar till idéburna organisationer. Om företaget uppfyller kriterierna i någon av bestämmelserna, får företaget alltså delta i sådan en reserverad upphandling.
 
Läs mer
Läs mer om reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2 på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av leverantör
  • 32 kap. 1 – 18 §§ Aktiebolagslagen (ABL) – bestämmelser som reglerar SVB bolag
  • 19 kap. 25 § LOU – reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
  • 19 kap. 25 a § LOU – reserverad upphandling till idéburna organisationer.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

21 april 2021 (Uppdaterat 29 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.