Start

Gäller ABT 06 om en AMA-kod, som endast hänvisar tillbaka till ABT 06, tas bort?

För upprättande av Administrativa föreskrifter: Behöver jag avropa tomma koder i AMA AF som endast hänvisar till AB/ABT? Borde inte ABT gälla ändå? Exempelvis AFD.113 och AFD.162.

Johan Pettersson

Publicerad 09 juni 2021

Hej Johan,

Eftersom Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall kan vi inte svara på vad som gäller i just ditt fall. Vi kan däremot redogöra generellt för vad som gäller när ABT 06 används.

Vid upphandling av totalentreprenad tillämpas standardavtalet Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.

Vid upprättande av Administrativa föreskrifter för totalentreprenader anges att dessa ansluter till Administrativ föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF 12.
I AMA AF 12 regleras totalentreprenad under koden AFD medan utförandeentreprenader regleras under AFC. I koden AFB.22 anges förteckning över förfrågningsunderlag. I koden görs en hänvisning till ABT 06 kap 1 §3/ AB 04 kap 1 §. Villkoret reglerar vad som gäller vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna.
Nummer två i hierarkin är ändringar i ABT/AB som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter. Som nummer tre kommer själva standardavtalet.
 
Avtalsvillkoren i ABT 06 gäller oavsett om AMA-koden AFD.113 är ”tänd” eller inte i AF-delen. ABT gäller således om inte annat avtalats. Ändringar av villkor i ABT 06 eller ABT-U 07 ska sammanställas under koden AFD.111.­­ Notera dock att vid upphandlingar av ramavtal kan koden vara ”tänd” för att möjliggöra för att reglera särskilda omständigheter i samband med det enskilda avropet.

Under koden AFD.113 Ansvar för uppgifter, görs en hänvisning till ABT 06 kap 1 § 6. Notera att detta är en täckbestämmelse (markerad med *) i ABT 06 men en fast bestämmelse i AB 04 (utförandeentreprenad).
Innebörden av en täckbestämmelse är att det har lämnats öppet för parterna att avtala om en annan reglering än den som framgår av i avtalstexten. För det fall du som beställare vill avtala om annat behöver AMA-koden vara ”tänd” för att där skriva önskad reglering. Detta kan vara fallet då beställaren upphandlar en styrd totalentreprenad, där handlingar är olika utsträckning är projekterade.

Notera att AMA-koden AFD 162. Myndighetsbesiktning, som hänvisar till AB 04 kap. 1 § 11 som är en fast bestämmelse medan motsvarande reglering i ABT 06 kap. 1 § 11 är en täckbestämmelse.

Med vänlig hälsning

Zina

14 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.