Start

Vilken dokumentationsskyldighet finns vid avrop från ett ramavtal?

Publicerad 17 augusti 2021
I LOU står det:
"En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som avses i 5 § första stycket utan en förnyad konkurrensutsättning enligt villkoren i ramavtalet.
Myndigheten ska tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet. De objektiva villkoren ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet."

Nu till min fråga:
Om man har ett ramavtal med ett antal fördelningsnycklar och ett antal leverantörer, hur ska vi som upphandlande myndighet dokumentera varje avrop med hänvisning till fördelningsnyckel? Det kan ju t ex vara lägst pris eller kortast leveranstid för att ta två vanliga fördelningsnycklar. Hur långtgående måste vi dokumentera varje avrop som genomförs med dessa fördelningsnycklar?

Lotta A

Publicerad 17 augusti 2021

Hej Lotta,

Det finns ingen skyldighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) att dokumentera avrop från ett ramavtal med samtliga villkor fastställda. Däremot kan det finnas skäl att ändå dokumentera hur avropen genomförs så att det är möjligt att göra en intern uppföljning av ramavtalet för att bland annat säkerställa att fördelningsnycklarna används på ett korrekt sätt och att inte angiven takvolym överskrids.

Generell dokumentationsskyldighet vid upphandlingens genomförande
När upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor finns det en generell dokumentationsplikt. Den generella dokumentationsplikten gäller endast i samband med genomförandet av upphandlingen och ska vara tillräcklig för att motivera den upphandlande organisationens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

En upphandling anses vara avslutad när avtal har tecknats, vilket innebär att det inte finns någon generell dokumentationsplikt under avtalstiden. Notera att dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter den upphandlande organisationen har ingått avtal.

Individuell rapport vid ingående av ramavtal eller tilldelning av kontrakt
Vid upphandling som överstiger tröskelvärdet ska den upphandlande organisationen även upprätta en individuell rapport, dels för varje ramavtal som ingås, dels för varje kontrakt som tilldelas. Även en individuell rapport ska ha upprättats senast 30 dagar efter att organisationen har ingått avtal.

Det finns dock ingen skyldighet att upprätta en individuell rapport för kontrakt som tilldelas på grundval av ett ramavtal med en leverantör, eller ett ramavtal med flera leverantörer och samtliga villkor fastställda.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 14 § och 19 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den generella dokumentationsplikten gäller i samband med genomförandet av upphandlingen
  • 12 kap. 15 § LOU – en upphandlande myndighet ska upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. Detta gäller inte för kontrakt som tilldelas på grundval av ett ramavtal enligt 7 kap. 4 eller 6 §.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 augusti 2021 (Uppdaterat 12 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.