Start

Hur ska värdet anges i efterannonsering vid upphandling av ramavtal med flera leverantörer?

Publicerad 23 september 2021
Hej!
Vid efterannonsering av ramavtal med flera leverantörer efterfrågar vårt upphandlingssystem (TendSign) upplysning om det enskilda kontraktets/delens värde. Många gånger är det svårt att uppskatta det enskilda ramavtalskontraktets värde utifrån upphandlingens totala värde, t ex när avrop sker via förnyad konkurrensutsättning. Finns det någon riktlinje, vägledning eller annat råd kring hur det enskilda ramavtalskontraktets värde kan/bör beräknas?

Anna

Publicerad 23 september 2021

Hej Anna,

Det är endast om kontraktet är uppdelat i separata delar som det blir aktuellt att ange värdet per leverantör, utifrån den del som respektive leverantör har vunnit.

Att upphandla ett ramavtal med flera leverantörer är inte detsamma som att upphandlingen är uppdelat i separata delkontrakt. Det innebär att det i dessa fall endast är det uppskattade högsta totala värdet för hela ramavtalet som ska anges i efterannonsen.

Läs mer på vår webbplats om vilka uppgifter som ska finnas med i efterannonsen.

Källhänvisning
4 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av ett kontrakt i separata delar.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

25 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.