Start

Hur kan vi uppfylla kraven på hållbarhet och ansvarsfulla leveranskedjor?

Vi importerar elbussar och ladå våra kinesiska partners som gör att vi både kan jobba med positiv påverkan på vår nivå och fortsätta sälja mycket konkurrenskraftiga produkter på den svenska marknaden till gagn för de svenska skattebetalarna. dstationer från Kina och våra kunder kan vara både operatörer och offentliga trafikhuvudmän direkt. Vi skulle vilja veta hur vi kan uppfylla kraven på hållbarhet och ansvarsfulla leverenskedjor? Flera länkar i dokumentet ilo-utbildningsmaterial fungerar inte och jag saknar tydliga kravkriterier på leverantörerna.
Vi har givetvis svårt att påverka den Kinesiska staten direkt men hoppas att det kan finnas en rimlig och ändamålsenlig kravlista p
Vi är även måna om att Sverige skall uppfattas som en handelspartner utan regelverk som kan uppfattas som ett generellt handelshinder mot landet Kina oavsett var i leveranskedjan Kina är ursprungsland och oavsett produkter.
Finns det t.ex. en tydlig checklista som vi kan jobba med tillsammans med våra partners och som vi kan få förankrad på lämplig nivå i bolagen?

Martin Rogersson

Publicerad 25 oktober 2021

Hej Martin,

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd kring hur upphandlande organisationer kan arbeta med ansvarsfulla leveranskedjor i olika delar av inköpsprocessen, det vill säga före, under och efter upphandlingen. Informationen hittar du på vår webbplats Ansvarsfulla leveranskedjor.

I förberedelsefasen av en upphandling är det viktigt att kartlägga om det finns aktuella eller potentiella risker i leveranskedjan för den aktuella varan eller tjänsten. Som stöd för detta kan du exempelvis ta del av informationen i vår riskanalystjänst.

I upphandlingsfasen kan upphandlande organisationer använda sig av de kontraktsvillkor som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. Dessa hittar du i vår kriterietjänst.

Under "bilagor" kan du ta det av det tillämpningsstöd som vi har tagit fram som kan användas som stöd vid tillämpning av kontraktsvillkoren. Här hittar du även en egenrapporteringsmall som kan användas vid genomförandet av uppföljningen.

Hälsningar

Lisa

26 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.