Start

Vilka regler gäller när en upphandlande organisation väljer att annonsera en direktupphandling?

En direktupphandling som annonseras lyder den under kap 19 eller kap 19a?

Ragna

Publicerad 08 februari 2022

Hej Ragna,

Om förutsättningarna för direktupphandling är uppfyllda gäller enbart reglerna i 19 a kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns ingen upphandlingsrättslig skyldighet att annonsera eller konkurrensutsätta en direktupphandling. En direktupphandling kan därför i sin enklaste form innebära att den upphandlande organisationen tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om leverans.

Även om det inte finns någon upphandlingsrättslig skyldighet att konkurrensutsätta en direktupphandling så finns det heller inget hinder. Den upphandlande organisationen kan alltså välja att konkurrensutsätta direktupphandlingen genom att exempelvis rikta sig till flera utvalda leverantörer eller annonsera upphandlingen.

Att den upphandlande organisationen frivilligt väljer att annonsera en direktupphandling innebär inte att det inte längre rör sig om en direktupphandling som ska följa bestämmelserna i 19 a kap. LOU. I 19 kap. LOU anges också uttryckligen att om direktupphandling får användas gäller endast bestämmelserna i 19 a kap. LOU.

Källhänvisningar

  • 19 a kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – 19 a kap. LOU gäller vid direktupphandling
  • 19 kap. 1 § LOU – om direktupphandling får användas enligt 19 a kap. LOU gäller endast bestämmelserna i det kapitlet
  • prop. 2021/22:5 s. 171–172 – om förutsättningarna för direktupphandling är uppfyllda ska endast reglerna om direktupphandling gälla.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

11 februari 2022

Men, om UM väljer att annonsera en direktupphandling i en annonsdatabas så måste man också (om jag förstått rätt) använda avtalsspärr?

Björn Petersson

20 april 2022

Hej Björn,

Det finns ingen skyldighet för en upphandlande organisation att tillämpa en avtalsspärr vid en direktupphandling, oavsett om direktupphandlingen har annonserats eller inte.  

Att annonsera en direktupphandling för att uppsöka konkurrensen på marknaden är inte samma sak som att publicera en annons för att informera om sin avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling. När en upphandlande organisation publicerar en annons för att informera om sin avsikt att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal genom direktupphandling ska en avtalsspärr på 10 dagar tillämpas. Läs mer om detta i inlägget Avtalsspärr vid annonserad direktupphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar

  • 19 a kap. 10 § andra stycket LOU – underrättelsen om tilldelning av ett kontrakt eller ramavtal vid en direktupphandling utlöser inte någon avtalsspärr enligt 20 kap. 1 §
  • 19 a kap. 9 § LOU – annons om avsikt att direktupphandla
  • 20 kap. 3 § LOU – avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

25 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.