Start

På vilket sätt ska vi rapportera statsstöd?

Hejsan!
Jag undrar om det är tillräckligt att vår kommun årsrapporterar de statsstöd vi beviljar eller måste vi också transparensredovisa? När ska vi rapportera vilka uppgifter? Stödet är till vår flygplats.
Hälsningar,

Fredrik

Publicerad 09 februari 2022

Hej Fredrik,

Årsrapportering och transparensredovisning är två skilda saker. Årsrapporteringen är bredare och omfattar allt beviljat statsstöd medan transparensredovisningen begränsas till sådant stöd som överstiger en viss summa. Nedan ger en beskrivning av vad som gäller för såväl årsrapportering som för transparensredovisning.

Krav på årsrapportering
Om din kommun har beviljat statsstöd ska kommunen lämna uppgifter till årsrapporteringen om föregående års statsstödsutbetalningar. Uppgifterna ska lämnas i webbverktyget SARI2 (State Aid Reporting Interactive). Uppgifterna kan lämnas så snart kommissionen öppnat webbverktyget för årets rapportering. Webbverktyget öppnar under våren. Senast den 30 april ska stödgivaren ha lämnat uppgifterna i webbverktyget.

Krav på transparensredovisning
Din kommun ska även transparensredovisa det beviljade stödet för varje stödmottagare som fått stöd som överstiger 500 000 euro. Uppgifter för transparensredovisning lämnas i webbverktyget TAM (Transparency Award Module). Uppgifter som ska transparensredovisas lämnas i webbverktyget senast sex månader efter att statsstödet beviljats. Ett statsstöd har beviljats när stödmottagaren fått rätt till stödet.
För driftstöd till flygplatser gäller dock att uppgifter som ska transparensredovisas ska lämnas i webbverktyget senast sex månader efter årsskiftet.
 
Vem administrerar webbverktygen?
Det är den statliga myndigheten Tillväxtanalys som har regeringens uppdrag att administrera de webbverktyg som används för Sveriges statsstödsrapportering. Tillväxtanalys meddelar föreskrifter om rapportering och kan ge mer vägledning om hur ni använder webbverktygen.

Läs mer
Läs mer om Rapportering av statsstöd på vår webbplats samt skillnaden mellan statsstödsanmälan och statsstödsrapportering i inlägget Vad är skillnaden mellan statsstödsanmälan och statsstödsrapportering? i vår Frågeportal.
För mer information om Tillväxtanalys uppdrag hänvisar vi till myndighetens webbplats.
 
Med vänlig hälsning,

Annika G W

14 februari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.