Start

Statsstöd - Vad avses med egen finansiering enligt allmänna gruppundantaget?

Vid stöd enligt enligt gruppundantagsförordningen krävs en andel egen finansiering? Vad avses? Kan upptagande av lån eller köp på avbetalning vara godkända sätt att uppfylla kraven på egenfinansiering?

CG

Publicerad 22 februari 2022

Hej!

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

Ett krav på viss egen finansiering finns med för att säkerställa att stödmottagaren ska ha ett rimligt eget engagemang.

Vad som omfattas och vilka krav som ställs på egen finansiering framgår av villkoren i den artikel i allmänna gruppundantaget som tillämpas. Därutöver kan en stödbeviljande kommun, region eller statlig myndighet ställa ytterligare krav i villkoren för ett individuellt stöd eller i en så kallad stödordning.

För det fall du är stödmottagare är det enkla svaret är att du ska vända dig till den som beviljar stödet med din fråga, eftersom de har informationen om vilka villkor och krav som gäller för just ditt stöd.

Läs mer
Läs mer om den allmänna gruppundantagsförordningen och hur en kommun eller region lämnar stöd som måste anmälas till kommissionen samt rättsliga förutsättningar på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

25 februari 2022 (Uppdaterat 25 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.