Start

Måste man ställa både baskrav och avancerade krav samtidigt?

Publicerad 03 mars 2022
Om en leverantör uppfyller Avancerad nivå av ett krav som finns motsvarande i basnivå, inkluderas då basnivån i det avancerade kravet? Så leverantör behöver enbart uppfylla den högsta nivån, i det här fallet avancerad nivå? Tex Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk 10916:4 Bas och Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk Avancerad 11393.

Madelene

Publicerad 03 mars 2022

Hej Madelene,

Inom de flesta områden är baskravet uppfyllt om leverantören uppfyller kravet på avancerad nivå. Så är fallet i exemplet i din fråga om operativa ingrepp för produkter av nötkött. Den upphandlande organisationen behöver alltså inte ställa båda kraven i det fallet.

På vissa områden motsvarar de inte varandra på det sättet, utan då kan upphandlande organisationen ställa både baskravet och det avancerade kravet tillsammans. När så är fallet framgår det av kriterietexten.

Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

03 mars 2022

Har ni något exempel på ett kriterie där bas inte ingår i avancerat? Och även när bas och avancerat inte ingår i spjutspets.

Madelene

17 maj 2022

Hej Madelene!

Här följer två exempel, dock inte på livsmedelsområdet.

KravID 11090:1 Färgämnen och pigment i skapandematerial är ett exempel på ett krav där basnivån inte ingår i det avancerade kravet.

Basnivån omfattar endast produkter av textil och motsvarar hållbarhetskriteriernas baskrav på textilier. Den avancerade nivån omfattar flera material (inklusive textil) och motsvarar hållbarhetskriteriernas baskrav på leksaker.
I det avancerade kravet finns under fliken tillämpning följande informationstext: Detta kriterium bör användas tillsammans med baskravet med samma kravID om upphandlingen omfattar textil.

KravID 10164 Blekmetod (för tryck- och kopieringspapper) är ett exempel på ett krav där bas- och avancerad nivå inte ingår i spjutspetskravet.

Spjutspetskravet är i form av ett tilldelningskriterium, medan bas- och avancerad nivå är i form av teknisk specifikation. Spjutspetskravet innebär att leverantören kan få poäng eller prisavdrag i anbudsutvärderingen om kravet uppfylls, det är alltså inte obligatoriskt för leverantören att uppfylla kravet. Därför behöver även ett obligatoriskt krav på blekmetod ställas i kombination med spjutspetskravet.

Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

20 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.