Start

Vilken växelkurs gäller för beräkning av takbeloppet för de minimis stöd?

Publicerad 14 mars 2022
Hej!
Vi håller på att göra en sammanställning av våra mottagna de minimis och undrar vad som gäller för valutakursberäkningen till Euro (som stödgränsen utgår ifrån)?

Jacob Lundberg

Publicerad 14 mars 2022

Hej Jacob!

Växelkursvärdet för takbeloppet för de minimis-stöd är inte uttryckligen reglerat. Beräkningen av stödbeloppets storlek i euro får därför göras enligt den växelkurs som gällde då stödet beviljades. Aktuella och tidigare växelkurser för euro publiceras bland annat hos InforEuro som förser Europeiska kommissionen med information om eurons värde. InforEuro bygger på kommissionens officiella månadskurs för euron, motsvarande omräkningskurser för andra valutor och de historiska omräkningskurserna sedan 1994.

Upphandlingsmyndigheten vill också påminna om att det är den nationella regleringen av det aktuella de minimis-stödet som styr stödutrymmet. Takbeloppet om 200 000 euro gäller för utbetalade stöd under det innevarande beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren räknat från det aktuella stödtillfället. Det finns dock inget krav på att stöd betalas ut upp till takbeloppet. Nationella myndigheter kan med andra ord besluta sig för att bevilja lägre takbelopp.

Läs mer
Läs mer om vad statsstöd är och om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) på vår webbplats.

Läs även mer i inläggen Vilka beloppsgränser finns inom statsstödsregelverket? och Hur ska man ta reda på om ett statsstöd är försumbart eller inte? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Cecilia

Statsstödsspecialist

17 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.