Start

Hur gör vi om vi missat tidsfristen för att skicka information om statsstödet till EU-kommissionen?

Hej

Vi tog ett kommunalt beslut för ett par månader sedan om att bevilja driftstöd till flygplatsen i kommunen men vi hade inte uppfattat att vi måste skicka sammanfattande information om det till Europeiska kommissionen inom en viss tid. Vi beviljade stödet i enlighet med allmänna gruppundantaget. På er webbplats står det att sammanfattande information om stödet ska skickas till kommissionen inom 20 dagar från att stödet beviljas. Vad gör vi? Vad gäller i vårt fall för rapporteringen av stödet?

Hälsningar

Adam

Publicerad 16 mars 2022

Hej Adam,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Vi gör inte bedömningar i enskilda fall av en specifik åtgärds förenlighet med statsstödsreglerna.

Regeringskansliet måste informeras om alla planer på att lämna statsstöd
Kommuner och regioner ska enligt lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler upplysa regeringen om planer på att lämna statsstöd. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hanterar alla typer av kontakter med Europeiska kommissionen (kommissionen) i statsstödsfrågor. Då stödet beviljas i enlighet med allmänna gruppundantaget (GBER) skickar Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens sammanfattande information om stödet till kommissionen.

Sammanfattande information om stödet skickas till kommissionen inom 20 arbetsdagar
De flesta statsstöd lämnas enligt villkoren i GBER. Om kommunen eller regionen beviljar stöd enligt GBER ska regeringen skicka sammanfattande information om stödet till kommissionen inom 20 arbetsdagar från datumet för kommunens eller regionens beslut att ge stöd. I det fall de 20 arbetsdagarna har överskridits rekommenderar vi att organisationen genast tar kontakt med Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens för vidare hantering.

Statsstödsrapportering
Kom ihåg att statsstödet också ska årsrapporteras samt transparensredovisas. Kommunen ska lämna uppgifter till årsrapporteringen om föregående års statsstödsutbetalningar. Uppgifterna ska lämnas i webbverktyget SARI2 (State Aid Reporting Interactive). Uppgifterna kan lämnas så snart kommissionen öppnat webbverktyget för årets rapportering, vilket sker under våren. Senast den 30 april ska stödgivaren ha lämnat uppgifterna i webbverktyget.

Kommun ska även transparensredovisa det beviljade stödet för varje stödmottagare som fått stöd som överstiger 500 000 euro. Uppgifter för transparensredovisning lämnas i webbverktyget TAM (Transparency Award Module). Uppgifter som ska transparensredovisas lämnas i webbverktyget senast sex månader efter att statsstödet beviljats. Ett statsstöd har beviljats när stödmottagaren fått rätt till stödet. För driftstöd till flygplatser gäller dock att uppgifter som ska transparensredovisas ska lämnas i webbverktyget senast sex månader efter årsskiftet.

Läs mer
Läs mer om möjligheter att lämna statsstöd, hur en kommun eller region lämnar stöd som måste anmälas till kommissionen, den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) samt vilka regler som gäller för rapportering av statsstöd på vår webbplats.
Läs även mer om vad är skillnaden mellan statsstödsanmälan och statsstödsrapportering? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
12 och 12 a §§ Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler – skyldigheten att underrätta regeringen om statsstödsåtgärder och statsstödsrapportering.

Med vänlig hälsning,

Cecilia

Jurist

17 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.