Start

Får man ta ut en ”kickback” från leverantörer på kontrakt som tilldelas inom ramen för ett DIS?

Publicerad 17 maj 2022
Hej,
En fråga avseende DIS
På er hemsida står de:
"Den organisation som driver ett dynamiskt inköpssystem får inte ta ut någon administrativ avgift från en leverantör som deltar eller vill delta i systemet."

Vad är de ni anser är en administrativ avgift?? Likställer ni provision som administrativa avgift?

Matilda

Publicerad 17 maj 2022

Hej Matilda,

Syftet med bestämmelsen om förbudet att ta ut en administrativ avgift för själva deltagandet i systemet är att inte företag, särskilt små och medelstora företag, ska avstå från att delta i systemet. Avgifterna skulle därmed kunna ha en konkurrensbegränsande verkan.

Av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår dock att det kan vara möjligt att ta ut andra typer av avgifter än administrativa avgifter som exempelvis en ersättning från leverantörer i samband med att det sker ett köp inom ramen för systemet. En sådan möjlighet är främst en avtalsrättslig fråga och det är därför viktigt att detta regleras tydligt i upphandlingsdokumenten till det dynamiska inköpssystemet.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande organisationen får inte ta ut någon administrativ avgift av en leverantör som deltar eller vill delta i systemet
  • prop. 2015/16:195 s. 565 – syftet med förbudet att ta ut administrativa avgifter samt möjligheten att ta ut andra avgifter.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

18 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.