Start

Vilka regler gäller för dynamiska inköpssystem (DIS) under tröskelvärdet?

Hej,
Kan man inrätta ett dynamiskt inköpssystem under tröskelvärdet och vilka regler ska i så fall tillämpas för systemet?

Tacksam för lite vägledning.

Mattias

Publicerad 08 maj 2024

Hej Mattias,

Ja, det är som utgångspunkt möjligt att inrätta ett dynamiskt inköpssystem även när värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet eller när upphandlingen avser sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga icke-direktivstyrd upphandling.

De direktivstyrda reglerna om dynamiskt inköpssystem gäller dock inte vid icke-direktivstyrd upphandling vilket innebär att det inte finns några specifika förfaranderegler som den upphandlande organisationen måste ta hänsyn till.

De grundläggande upphandlingsprinciperna sätter ramarna
Även om det inte finns några specifika förfaranderegler så gäller fortfarande de grundläggande upphandlingsprinciperna. Den upphandlande organisationen måste alltså själv säkerställa att villkoren i och processen för det dynamiska inköpssystemet är förenligt med principerna. Det innebär bland annat att den upphandlande organisationen måste beskriva alla steg i processen tydligt i upphandlingsdokumenten. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

Beskrivningen bör exempelvis omfatta hur man ansöker om att få delta i systemet, hur den löpande tilldelningen av kontrakt kommer att gå till och hur kommunikationen inom ramen för systemet ska genomföras. Beskrivningen bör även omfatta information om vilka tidsfrister det är som gäller för såväl ansökan om att få delta i systemet som inom vilket tid den upphandlande organisationen ska pröva leverantörens ansökan.

Beräkning av värdet av ett dynamiskt inköpssystem
I sammanhanget kan det vara värt att påminna om att värdet av ett dynamiskt inköpssystem ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under det dynamiska inköpssystemets löptid. Det är alltså först när det totala sammanlagda värdet understiger tröskelvärdet eller om det dynamiska inköpssystemet avser en sådan tjänst som omfattas av bilaga 2 till LOU som det är en icke-direktivstyrd upphandling.

Källhänvisningar
  • prop. 2021/22:5 s. 194-195 – en upphandlande organisation har möjlighet att använda sig av exempelvis ett dynamiskt inköpssystem även vid icke-direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 2 § och 19 a kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna i samband med icke-direktivstyrd upphandling
  • 5 kap. 14 § LOU – hur man uppskattar värdet av ett dynamiskt inköpssystem.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

08 maj 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.