Start

Går det verkligen att åberopa annans kapacitet utan att det företaget är med och utför tjänsten?

Publicerad 17 maj 2022
Vad innebär egentligen åberopande av annans kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga enligt LOU kap 15 § 11 punkt 1 i praktiken?
Det framgår ju i lagen att man endast kan åberopa annans kapacitet för att uppfylla krav avseende LOU kap 15 § 11 punkt 7 om den vars kapacitet man åberopat också är den som kommer utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten krävs.
Men det står inget liknande avseende punkt 1?
Innebär det att anbudsgivare kan åberopa annans kapacitet för att uppfylla kvalificeringskravet, men sen i själva utförandet inte behöver nyttja den leverantör vars kapacitet man åberopat?

Anna-Karin

Publicerad 17 maj 2022

Hej Anna-Karin,

Det stämmer. Det är endast när ett annat företags kapacitet åberopas för att uppfylla ett kvalificeringskrav som avser tjänsteleverantörens eller byggentreprenörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer hos ledande personer i företaget som det företag vars kapacitet man åberopar också måste utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten krävs för.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller när en anbudsgivare åberopar ett annat företags kapacitet i inlägget Åberopande av annat företags kapacitet, måste underleverantören vara med vid utförandet? i vår Frågeportal.

Möjligheten att åberopa ett annat företags kapacitet gäller endast avseende kvalificeringskraven. I vissa fall är kravet inte ett kvalificeringskrav utan avser ett villkor för kontraktets utförande. Läs mer om detta i inlägget Går det att åberopa annans kapacitet för att uppfylla ett tilldelningskriterium? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

18 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.