Start

Utbyte av åberopat företag enligt LUF vid fakultativ uteslutningsgrund?

Publicerad 18 april 2023
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket LOU får myndigheten begära att ett åberopat företag byts ut om det finns skäl för uteslutning enligt en fakultativ uteslutningsgrund. I LUF finns det inte samma möjlighet när det gäller fakultativa uteslutningsgrunder, jfr 14 kap. 12 § eller 15 § LUF.

Frågan är om myndigheten trots avsaknad av uttrycklig regel i LUF ändå har möjlighet att begära byte av ett åberopat företag där skäl finns för uteslutning enligt fakultativ uteslutningsgrund eller om myndigheten enligt LUF i dessa fall endast har valet att utesluta (eller inte utesluta) anbudssökanden/anbudsgivaren direkt?

Frågvis

Publicerad 18 april 2023

Hej,

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är generellt sett en mer flexibel lag än lagen om offentlig upphandling (LOU), även om lagarna har blivit mer lika varandra i och med att de befintliga EU-direktiven som lagarna bygger på liknar varandra i större utsträckning än vad deras föregångare gjorde.

Som du skriver i din frågeställning skiljer sig lagarna dock åt avseende byte av åberopat företag vid uteslutning enligt de fakultativa uteslutningsgrunderna, och det finns ingen uttrycklig regel i LUF som reglerar detta. Det framgår dock av förarbetena till lagen att det inte finns något hinder emot att tillämpa samma ordning, alltså att byta ut åberopat företag när skäl föreligger, även om det är på grund av de fakultativa uteslutningsgrunderna.

Med anledning av vad som framgår av förarbetena till lagen och mot bakgrund att LUF i regel är en mer flexibel lag än LOU bör det alltså vara möjligt att begära byte av ett åberopat företag när skäl för uteslutning finns enligt de fakultativa uteslutningsgrunderna. Vad vi känner till har frågan dock inte prövats och vad som ytterst gäller kommer få avgöras av rättstillämpningen.

Källhänvisningar
Prop. 2015/16:195 s. 1264-1265 – det finns inte något hinder att tillämpa ordningen om det föreligger skäl för uteslutning enligt de fakultativa grunderna enligt 13 kap. 4 § LUF.

Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

28 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.