Start

Vilka regler om anbudsöppning finns det vid upphandling under tröskelvärdena?

Hej,

Vad gäller vid anbudsöppning under tröskelvärdena enligt de nya och förenklade reglerna? Måste det fortfarande ske i närvaro av två personer?

Mia

Publicerad 17 juni 2022

Hej Mia,

Vid upphandling under tröskelvärdena eller vid upphandling av sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inte några specifika bestämmelser angivna i lagen för hur upphandlingsprocessen ska gå till. Det gäller även för anbudsöppningen vilket innebär att den upphandlande organisationen själv får besluta om anbuden ska öppnas i närvaro av en eller flera personer.

Det viktiga är att den upphandlande organisationen säkerställer att anbudsöppningen sker i enlighet med de grundläggande upphandlingsprinciperna vilket bland annat innebär att den upphandlande organisationen som utgångspunkt inte får ta del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsinlämning har löpt ut.

Källhänvisning
prop. 2021/22:5 s. 143 – 144 – skälen till att bestämmelserna om öppnande och prövning av anbudsansökningar inte togs in i det förenklade upphandlingsregelverket.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

20 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.