Start

Söndagsregeln vid upphandling under tröskelvärdet

Enligt de nya direktiven kap 19, vad gäller betr. söndagsregeln för sista dag att inlämna anbud?
Kan UM välja att sätta sista dag på en helgdag?

Bundy

Publicerad 21 juli 2022

Hej,

Frågan om det är tillåtet att låta sista anbudsdag infalla på en helgdag beror främst på om tidsfristen för att inkomma med anbud sammanfaller med en minimifrist som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU). Om sista anbudsdag har satts i enlighet med en minimifrist och den infaller på en helgdag, söndag eller lördag ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme. Om den upphandlande organisationen anger en tidsfrist som är längre än vad lagen kräver får däremot sista anbudsdag infalla på en helgdag.

Vid icke-direktivstyrda upphandlingar ska anbudsgivare ges skälig tid att komma in med anbud, utöver det finns inte någon lagstadgad minimifrist. Så länge som anbudstiden är skälig finns det därmed inget generellt hinder mot att en upphandlande organisation sätter sista dag att lämna anbud på en helgdag. Utgångspunkten för vad som anses vara skälig tid är att anbudsgivare ska få tillräckligt med tid för att hinna komma in med anbudsansökningar samt utforma sitt bästa anbud. Därmed kan tidsfristens längd variera med anledning av den enskilda upphandlingens omfattning.

Läs mer
Läs mer om möjligheten att sätta sista anbudsdag på helgdagar i inlägget Får sista anbudsdag infalla på en helgdag, exempelvis en söndag?  i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 11 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med anbudsansökningar eller anbud
  • prop.2021/22:5 s. 120 – Utgångspunkten för vad som anses vara skälig tid
Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

29 juli 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.