Start

Får sista anbudsdag infalla på en helgdag, exempelvis en söndag?

Publicerad 30 augusti 2019
Hej,
Vi ska lämna anbud på en upphandling som har sista anbudsdag på en söndag. Min fråga är därför om detta är tillåtet eller inte? Om inte, går det bra att vi lämnar in anbudet nästkommande dag som inte är en heldag/röd dag?

Christoffer

Publicerad 30 augusti 2019

Hej Christoffer,

Om det är tillåtet att sista anbudsdag infaller på en helgdag beror främst på om den ursprungliga tidsfristen för att inkomma med anbud sammanfaller med en minimifrist som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU). Infaller sista anbudsdagen enligt minimifristen på en helgdag, söndag eller lördag ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

Om den upphandlande myndigheten har följt den minifrist som anges i LOU utan att ta hänsyn till denna regel kan problem uppstå eftersom leverantörerna då förhindras att lämna sitt anbud när de enligt beräkningen av tidsfristen ska ha rätt att göra det. Så vitt vi känner till har det inte blivit prövat av domstol om en upphandling i detta fall kan behöva göras om. Rättsläget för vilka möjligheter en leverantör har att överpröva en upphandling på denna grund får därför betraktas som oklart.

Om sista anbudsdag går utöver minimifristen
Har myndigheten däremot angett en tidsfrist som går utöver minimifristen finns det inget generellt hinder mot att sista anbudsdag är en helgdag och i förekommande fall även ett klockslag. Detta innebär exempelvis att om en upphandling genomförs med ett öppet förfarande med möjlighet att skicka in anbudet elektroniskt så är minimifristen enligt LOU 30 dagar. Myndigheten kan i detta fall ange en längre tidsfrist och då ange en söndag som sista anbudsdag.

Den upphandlande myndigheten bör dock fundera på hur lämpligt det är att välja en helgdag som sista anbudsdag. Särskilt med tanke på att många leverantörer väljer att vänta till och med sista dag med att lämna in sina anbud för att vara säkra på att upphandlingsdokumenten inte har ändrats. Skulle det då visa sig att det föreligger något fel som gör att inlämningen av anbuden inte fungerar som det ska så är det svårt för leverantören att uppmärksamma myndigheten om detta. Vidare riskerar den upphandlande myndigheten att få in färre anbud om sista dag för anbudsinlämning infaller på en helgdag istället för en arbetsdag.

Läs mer
Läs mer om möjligheten att ange ett klockslag för anbudsinlämning i inlägget Får man ange ett klockslag när man sätter ut sista dag för inlämnande av anbud? I vår Frågeportal.
 
Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1059–1060 – hur tidsfrister ska räknas
  • artikel 3.4 rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 – om regler för bestämning av perioder, datum och frister
  • 11 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för anbudsansökningar och anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

30 augusti 2019 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.