Start

Clean Vehicle directive

Publicerad 03 november 2022
Direktivet är ju nu implementerat i svensk lagstiftning. Varför är det då inte tydliggjort i kriteriet om fordon och godstransporter? Borde det inte stå något där om tex hur stor procent fordon som måste klara de krav som ställs i den nya lagstiftningen?

Anne Sörensson

Publicerad 03 november 2022

Hej Anne,

Vi håller på att se över kriterierna och införa en tydligare hänvisning till lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Kravnivåerna avancerad och spjutspets kan förutom gasfordon användas för att tillgodose kravet om rena fordon enligt lagen. Den upphandlande organisationen behöver dock inte uppfylla lagen i varje upphandling utan andelen rena fordon ska beräknas för hela femårsperioder då kravet på andelen rena bilar i avtalen ska uppgå till 38,5 %.

Källhänvisningar
8 – 9 §§ lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet – om krav vid upphandling.

Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

07 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.