Start

Så skapar du din egen miljöspendanalys

Publicerad 05 januari 2023
Vi skulle vilja göra en light version av en miljöspendanalys där vi tittar på några utvalda avgränsade produktkategorier. Jag har tittar på hur man kan använda GWP data från ert Miljöspendanalys underlag för att beräkna klimatpåverkan från enskilda produktkategorier och vill kolla om jag har förstått rätt.
När jag använder SNI kod 26200 med SNI benämning "Tillverkning av datorer och kringutrustning" så är GWP (kg CO2-e/SEK2019) = 0,071 (data hämtat från Excell filen ni har publicerat som heter"miljospendanalys_input-output-metod_kategoritrad_och_miljoindikatorer_jj-korr2022-03-01") för att göra en klimatberäkning på en dator som kostar 10 000 kr (exklusive moms) så blir klimatavtrycket för datorn 0,071*10000= 710 kgCO2-e . Är det så man kan använda GWP värdena? Eller har jag missat något i beräkningen av klimatavtrycket?

Linnea

Publicerad 05 januari 2023

Hej,

Ja, principen för beräkning, som du ger exempel på ovan, är korrekt.

Ett viktigt observandum (OBS) är att indikatorerna inte bör användas för att beräkna klimatbelastning av enskilda varor eller tjänster. I "input/output-versionen" av miljöspendanalysen (eller "SNI-versionen") består indikatorerna av medelvärden från övergripande kategorier och branscher med ganska stor omfattning eller bredd i vad som ingår. I dessa övergripande kategorier och branscher finns varor och tjänster där klimatbelastningen varierar och ibland varierar stort. Att använda indikatorerna för jämförelser mellan olika enskilda varor eller tjänster kan då bli fel eller missvisande.

Ytterligare ett OBS är att klimatberäkningar genom input/output-metoder (eller mer korrekt environmental extended input/output) har större systemgränser är bokförings-LCA-metoder (attributional LCA) vilket gör att de senare ofta ger mindre summor i klimatbelastning än den förstnämnda. Det är inget fel utan beror på systemgränser och omfattning av analyser och beräkningar. Det gör att det kan bli fel eller missvisande om värden från de två olika metoderna (eller perspektiven) jämförs.

Du hittar mer information om input/output-versionen" av miljöspendanalyspå vår webbplats.

Hoppas det besvarar frågan.

Med vänliga hälsningar

Jens

09 januari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.