Start

Kan man använda en fördelningsnyckel vid tilldelning av kontrakt i ett DIS?

Hej,
Kan man använda ett rangordnat avtal vid ett DIS avrop på konsulter (steg2)

Ulf Hedström

Publicerad 10 februari 2023

Hej Ulf,

Inledningsvis kan nämnas att när ett köp görs inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som upphandlats utifrån de direktivstyrda bestämmelserna så finns det vissa förfaranderegler som den upphandlande organisationen har att ta hänsyn till. Bland annat ska samtliga leverantörer som är godkända i systemet få en inbjudan att lämna anbud och utvärderingen av anbuden ska ske utifrån de tilldelningskriterier som anges i annonsen om systemet.

Förfarandet liknar en förnyad konkurrensutsättning i ett ramavtal med den skillnaden att nya leverantörer kan ansöka om och bli godkänd i systemet under hela systemets giltighetstid. Någon möjlighet att tilldela ett kontrakt utifrån en fördelningsnyckel såsom exempelvis rangordning finns alltså inte.

Tilldela ett ramavtal inom ramen för ett DIS
Vad gäller möjligheten att, i steg två, tilldela ett ramavtal i stället för kontrakt och i det ramavtalet använda sig av en fördelningsnyckel är i dagsläget oklart. Det finns omständigheter som såväl talar för som emot denna möjlighet. Läs mer om detta i inlägget Går det att ingå ramavtal i ett dynamiskt inköpssystem (DIS)? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om hur tilldelningen av kontrakt ska ske inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem i inlägget Kan man ta hänsyn till fysiska personers behov eller val vid tilldelning av kontrakt i ett DIS? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.