Start

Kan man ta hänsyn till fysiska personers behov eller val vid tilldelning av kontrakt i ett DIS?

Hej!

Är det möjligt att låta fysiska personers val eller behov ligga till grund för kontraktstilldelningen i ett dynamiskt inköpssystem?


Peter

Publicerad 19 februari 2020

Hej Peter,

Vi tolkar din fråga som att ni undrar om det är möjligt att använda objektiva villkor, det vill säga en fördelningsnyckel, vid tilldelning av ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem motsvarande den möjlighet som finns när tilldelning av kontrakt sker inom ramen för vissa ramavtal. Återkom gärna med ett förtydligande om det är så att vi har missuppfattat din fråga.

Nej, det är som utgångspunkt inte möjligt att tillämpa en fördelningsnyckel vid tilldelning av kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Tilldelning av kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem ska ske utifrån de tilldelningskriterier som angivits i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse och den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas. Vid en upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten använda sig av bestämmelserna för ett selektivt förfarande vilket bland annat innebär att en av följande grunder ska användas för att utvärdera vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt:
  • bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  • kostnad, eller
  • pris.
Vid utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska den upphandlande myndigheten utforma sina tilldelningskriterier utifrån kvalitet-, miljö-, och/eller sociala aspekter som är kopplade till kontraktsföremålet. Sådana kriterier kan omfatta exempelvis tillgänglighet, estetiska och funktionella egenskaper och utformning med tanke på samtliga användares behov, sociala och innovativa egenskaper.

Läs mer
Läs mer om hur man kan använda sig av Fördelningsnyckel utifrån personens behov eller val i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 7 kap 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer och där samtliga villkor är fastställda för tillhandahållande ska den upphandlande myndighet tillämpa objektiva villkor för avgöra vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet
  • prop. 2015/15:195 s. 518–520 – en fördelningsnyckel kan ta hänsyn till fysiska personer val eller behov
  • 8 kap 12 § LOU – tilldelning av kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 3 § LOU – vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska bestämmelserna för ett selektivt förfarande tillämpas
  • 16 kap 1 § LOU – grunder för utvärdering för att avgöra vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga
  • 16 kap 2 § LOU – tilldelningskriterier ska ha anknytning till det som anskaffas och får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) artikel 67 punkt 2 – bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska bedömas på grundval av exempelvis sociala aspekter som är kopplade till föremålet för kontraktet.
Med vänliga hälsningar,
 

Josefine

Jurist

27 februari 2020 (Uppdaterat 21 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.