Start

Hur hänger upphandlingsförfaranden samman med RFP och RFI?

Publicerad 27 mars 2023
Hej, om jag förstått det rätt så finns det 7 olika sorters upphandlingsförfaranden
o Öppet förfarande
o Selektivt förfarande
o Förhandlat förfarande med föregående annonsering
o Konkurrenspräglad dialog
o Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
o Inrättande av innovations-partnerskap
o Projekttävling

är det korrekt?

Hur kopplar dessa 7 till begreppen "request for proposal" och "request for information"?

Evelina

Publicerad 27 mars 2023

Hej Evelina,

Det stämmer att begreppen du nämner är namn på förfaranden som finns reglerade i lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling över tröskelvärdena. En projekttävling är dock inte ett upphandlingsförfarande i lagens mening. Projekttävlingar skiljer sig från upphandlingsförfaranden bland annat genom att de inte alltid syftar till tilldelning av kontrakt.

Begreppet RFI (Request for Information) är ett av många tillvägagångssätt för en upphandlande organisation att genomföra vad som kan kallas för tidig dialog. Med tidig dialog menas typiskt sett en del av det förarbete som bör göras inför en upphandling med syftet att få kunskap om de lösningar som marknaden kan erbjuda, eller utveckla utifrån verksamhetens behov. Det kan till exempel handla om att skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss, eller att genom en RFI ställa frågor och testa idéer gentemot leverantörerna. Tidig dialog är alltså inte ett upphandlingsförfarande eller en del av ett upphandlingsförfarande, utan avser typiskt sett steget innan ett upphandlingsförfarande inleds.

Begreppet RFP (Request for Proposal) är inget begrepp som Upphandlingsmyndigheten brukar använda. Det är inte heller ett begrepp som finns definierat i upphandlingslagstiftningen. Så vitt vi vet är det relativt vanligt att hänvisa till RFP vid upphandling i privat sektor, och det kan då typiskt sett avse ett underlag som skickas ut för att få in offerter. Om det är ett begrepp som du stött på i samband med offentlig upphandling skulle det kunna avse en inbjudan att ansöka om att få delta i ett upphandlingsförfarande, alternativt en inbjudan att lämna anbud. För att få klarhet i betydelsen i ett enskilt fall rekommenderar vi dock att en fråga ställs till den aktuella upphandlande organisationen.

Läs mer
Läs mer om olika förfaranden och projekttävlingar på vår webbplats samt i inlägget Vilka förfaranden finns i LOU? i vår Frågeportal. Läs även mer om tidig dialog på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

05 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.