Start

Vad innebär ILO 155 & 187 och hur förhåller de sig till KravID 10397?

Publicerad 24 april 2023
Till den det vederbör,

Fick frågan om vi som leverantör uppfyller ILO 155 & 187. Vi har haft svårt att få fram någon tydlig information vad dessa två innebär. Kan ni förklara i detalj vad dessa två innebär?

Stort tack för hjälpen

Claes Magnusson

Publicerad 24 april 2023

Hej Claes,

Tack för din fråga gällande ILO 155 och 187!

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO:s konventioner är verktyg som reglerar grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Idag finns 190 ILO-konventioner. De konventioner som omfattar särskilt viktiga områden blir kärnkonventioner. I juni 2022, uppgraderades två konventioner, konvention 155 och 187 om arbetsmiljö till kärnkonventioner. Det innebär att det nu finns totalt tio kärnkonventioner, där arbetsmiljö läggs till de tidigare fyra områdena: tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet.

I dagsläget är de tio kärnkonventionerna följande:
 • Förenings- och organisationsrätt (konvention 87)
 • Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt (konvention 98)
 • Förbud mot tvångs- och straffarbete (konvention 29)
 • Avskaffande av tvångsarbete (konvention 105)
 • Minimiålder för arbete (konvention 138)
 • Mot de värsta formerna av barnarbete (konvention 182)
 • Lika lön för lika arbete oavsett kön (konvention 100)
 • Diskriminering vid anställning och yrkesutövning (konvention 111)
 • Arbetarskydd och arbetsmiljö (konvention 155)
 • Ett ramverk för att främja arbetsmiljö (konvention 187)
När det är relevant, ställer upphandlande organisationer krav på att leverantörer ska verka för att ramavtal och kontrakt fullgörs under förhållanden som är förenliga med ILO:s kärnkonventioner. I Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas finns bland annat kriterium för Socialt ansvarsfull odling (Kravid 10397) som specificerar följande:

“Råvara av frukt och/eller grönsaker som levereras enligt kontraktet ska vara odlade under arbetsförhållanden som är förenliga med:
 • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet, organisationsrätt samt arbetarskydd och arbetsmiljö (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, 155 och 187).
 • Den arbetsrätt och arbetsmiljörätt som gäller där arbetet utförs. Om lagstiftningen inte lever upp till ILO:s kärnkonventioner ska konventionerna gälla.”
Läs mer
Läs mer om vad kärnkonventionerna innebär på ILO:s webbplats och även Svenska ILO-kommitténs webbplats.


Med vänlig hälsning,

Ellionor

27 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.