Start

Är en kommun skyldig att upphandla ridskoleverksamhet?

en ideell förening nyttjar kommunens fastighet. det är en förening som bedriver ridskola helt ideellt. men då ridskolan har hästar så måste dom nyttja fastigheten dygnet runt. nu har kommunen fått för sej att dom måste upphandla vem som ska få bedriva verksamheten.
föreningen har varit i fastigheten i 40 år, dom har ett avtal som inte förnyats sedan 2013.
är kommunen verkligen skyldig att upphandla avtalet?
det finns ingen känd förfrågan från någon annan ridskoleverksamhet om att få nyttja lokalerna.

Jonny Anttu

Publicerad 15 september 2023

Hej Jonny,  

För att avgöra om ett avtal omfattas av upphandlingsplikt eller inte måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning. Om du är intresserad av att veta mer om varför kommunen anser att de behöver tillämpa upphandlingslagstiftningen i det aktuella fallet rekommenderar vi dig att kontakta kommunen direkt.

Generellt gäller upphandlingsplikt för de åtgärder som en upphandlande organisation, till exempel en kommun, vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Det är fråga om tilldelning av kontrakt i de fall en leverantör, i utbyte mot ersättning, tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader som är av direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande organisationen.

Uthyrning av fastigheter eller delar av fastigheter innebär som regel inte en åtgärd som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt, och faller därför utanför upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde. Om den upphandlande organisationen däremot även ställer krav på att vissa tjänster ska tillhandahållas inom ramen för uthyrningen behöver dock en bedömning göras om det är frågan om ett tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession som ska upphandlas och eventuellt annonseras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

En tjänstekoncession är ett kontrakt mellan en upphandlande organisation och en koncessionshavare som innebär att den upphandlande organisationen anförtror till koncessionshavaren att erbjuda och förvalta vissa tjänster. För att det ska röra sig om en tjänstekoncession måste verksamhetsrisken övertas av leverantören och ersättningen för tjänsten bestå helt eller delvis av rätten att använda föremålet för koncessionen. En tjänstekoncession kan till exempel vara drift av en parkeringsplats där koncessionshavaren får ersättning från de som använder parkeringsplatsen. Det kan även vara bedrivande av restaurang- och caféverksamhet i lokaler som tillhandahålls av en upphandlande organisation.

Ett kontrakt som innebär att en leverantör bedriver ridskoleverksamhet riktad till allmänheten i kommunens lokaler och kommunen ger vissa instruktioner avseende hur verksamheten ska bedrivas skulle alltså kunna vara en tjänstekoncession. En bedömning av om vilken sorts av kontrakt det rör sig om måste dock göras i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs mer om tjänstekoncessioner i inläggen Vad är en tjänstekoncession? och Tjänstekoncession vs. hyreskontrakt i vår Frågeportal.

Det kan även vara intressant att läsa inlägget Är LUK tillämplig om leverantören är en ideell förening? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar

  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när LOU är tillämplig
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – när LUK är tillämplig
  • 1 kap. 13 och 19 §§ LUK – definitionen av tjänstekoncession.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

21 september 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.