Start

Vad innebär de nya reglerna för annonsering av upphandlingar?

Publicerad 25 september 2023
Den 25 oktober ska eForms vara obligatoriskt för upphandlande parter. Hur påverkar det här rent konkret företagen som ska lämna anbud?

Catharina Wojciechowska

Publicerad 25 september 2023

Hej Catharina,

EU:s nya standarformulär (eForms)
Sedan den 25 oktober 2023 är EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena och som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå Tenders Electronic Daily (TED) för publicering. Standardformulären framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780.

Genomförandeförordningen om eForms är indelad i sex standardformulär, som i sin tur omfattar flera typer av meddelanden:
 1. Planering
 2. Konkurrensutsättning
 3. Frivillig förhandsinsyn
 4. Resultat
 5. Ändring av kontrakt och ramavtal
 6. Ändring av meddelande
Vilka uppgifter som är obligatoriska, respektive valfria, att ange i olika typer av annonser framgår av tabell 1 och 2 i genomförandeförordningen.

Ändringar i upphandlingsförordningen

Sedan den 1 januari 2024 gäller även nya regler i upphandlingsförordningen som innebär att fler uppgifter än tidigare är obligatoriska att ange i annonser, både över och under tröskelvärdena.

Ändringarna innebär bland annat att en annons om en upphandling, nu både över och under tröskelvärdet, ska innehålla information om kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde samt om det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation. Om hänsyn tas till miljö eller sociala aspekter ska det i annonsen även anges vilken typ av hänsyn som tas.

Ett annat exempel på en uppgift som blivit obligatorisk att ange är vilka leverantörer som lämnat anbud. Det ska anges i efterannonser både över och under tröskelvärdena. Tidigare behövde en upphandlande organisation enbart ange vilken eller vilka leverantörer som vunnit upphandlingen.

Notera även att det för annonser om upphandling över tröskelvärdena som avser sådana sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU), finns ytterligare krav som framgår av upphandlingsförordningen.

Vem påverkas av förändringarna?  
Det är den upphandlande organisationen som ansvarar för att innehållet i en annons är korrekt. Det är dock de registrerade annonsdatabaserna som tillhandahåller den tekniska lösningen och tjänsterna som de upphandlande organisationerna använder när de annonserar upphandlingar, varför de behöver anpassa sina tjänster efter det nya regelverket.

Leverantörer påverkas inte direkt av de nya reglerna, eftersom de inte ansvarar för annonseringen.

Läs mer
Läs mer om att annonsera på vår webbplats.

Källhänvisningar
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version)
 • Fi2023/01171 EU:s nya förordning om upphandlingsannonser – förslag på ändringar i upphandlingsförordningen
 • 5 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – en annons eller ett meddelande som ska skickas till TED ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780
 • 5 a och 14 §§ upphandlingsförordningen – innehållet i annonser för anbudsinfordran vid upphandlingar över respektive under tröskelvärdet
 • 5 b § upphandlingsförordningen – innehållet i annonser för anbudsinfordran vid upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 
 • 12 a och 14 c §§ upphandlingsförordningen – innehållet i efterannonser.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

13 oktober 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.