Start

Kan vi kräva att leverantörer skickar e-faktura i samband med en direktupphandling?

Publicerad 29 september 2023
Omfattas mindre inköp, som t.ex. köp av en utbildning för ca 10 000 kronor, av LOU och därmed Lag om betalning med elektroniska fakturor?
Citat från DIGG:s hemsida:
"Enligt Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) ska fakturor som en leverantör utfärdar till följd av inköp enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) m.fl. upphandlingslagar där upphandlingen påbörjats från och med 1 april 2019 faktureras elektroniskt. Det är den offentliga aktören som behöver avgöra om ett inköp omfattas av någon av upphandlingslagarna."
Kan vi ställa krav även på leverantörer för mindre inköp att de ska e-fakturera myndigheten?

Susanne Roglar

Publicerad 29 september 2023

Hej Susanne,

Det är endast om anskaffningen är undantagen från upphandlingslagstiftningen som lagen om e-faktura inte blir tillämplig. Det innebär att även en faktura som grundar sig i en direktupphandling för 10 000 kronor som utgångspunkt ska vara elektronisk. Om köpet sker kontant skickas ingen faktura och i det fallet blir inte heller lagen om e-faktura tillämplig.

Sammanfattningsvis bör ni alltså som upphandlande organisation ställa krav på att även fakturor för mindre inköp ska vara i elektronisk form utifrån bestämmelserna i lagen om e-faktura.

Eftersom det inte finns någon skyldighet för en leverantör att sälja en vara eller tjänst, under förutsättning att leverantören inte har lämnat ett anbud, kan det dock vara svårt att i efterhand kräva elektronisk fakturering. Ett tips är därför att ni villkorar köpet med ett krav på elektronisk fakturering och förklarar förutsättningarna för den aktuella leverantören.

Läs mer
Läs mer om när lagen om e-faktura blir tillämplig i inläggen Vad innebär lagen om e-faktura? och Omfattar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling även undantag? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 september 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.