Start

Gäller de arbetsrättsliga villkoren även inhyrda arbetstagare?

Publicerad 29 september 2023
Gäller villkoren avseende arbetsrättsliga villkor enbart gäller för leverantör och underleverantör? Eller gäller villkoren även för bemannings/inhyrningstjänster?

I villkoren för väg- och banarbeten anges "Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet. Villkoren ska gälla både i leverantörens egen verksamhet och hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet."

I aktuellt kontrakt utförs en del arbete av bemannings/inhyrningstjänster, dvs personal som är inhyrda där arbetsledning utförs av huvudleverantören. I de definitioner jag har hittat på underleverantör brukar arbetsledning ingå som en parameter för att klassas som just underleverantör.

Susanna

Publicerad 29 september 2023

Hej Susanna,

De arbetsrättsliga villkoren gäller som utgångspunkt för samtliga arbetstagare som utför arbete under kontraktet, i sammanhanget spelar det ingen roll om det aktuella arbetet utförs av huvudleverantören själv eller av någon underleverantör. En förutsättning för att de arbetsrättsliga villkoren ska gälla för en arbetstagare är dock att denne är anställd, det vill säga inte utför arbetet i egenskap av en egenföretagare.

I det fall den inhyrda arbetskraften som utför arbete under kontraktet är anställd av bemanningsföretaget gäller alltså som regel de arbetsrättsliga villkoren även för dessa arbetstagare.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

09 oktober 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.