Start

Får man ställa olika krav på leverantörerna beroende på leverantörens storlek?

Hej!

Är det tillåtet att i en upphandling som omfattas av LOU ställa olika krav på vad leverantörerna ska uppfylla baserat på ett företags storlek?

Konkret exempel:
I upphandlingen skiljer Upphandlande enhet på företaget med fler än 5 anställda och företag med färre än 5 anställda. Det är en DIS-ansökan med ett och samma anbudsområde samt att det saknas någon form av motivering eller dylikt om varför man gör detta.

Kraven i upphandlingen:
*Företag med färre än 5 anställda ska lämna referensprojekt för minst 1st "expertisområde" med minst 200 timmar.

*Företag med fler än 5 anställda ska lämna referensprojekt för minst 3st "expertisområden" med minst 400 timmar.

T. Brohlin #11

Publicerad 30 oktober 2023

Hej,

Alla krav och villkor som ställs i en upphandling ska ha en koppling till föremålet för upphandlingen och vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, det gäller även de krav och villkor som ställs inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Leverantörer i lika situation ska behandlas lika
En av de grundläggande upphandlingsprinciperna är likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situation ska behandlas lika men principen innebär också att leverantörer i olika situationer får behandlas olika. Ett exempel på när det enligt praxis har varit motiverat att behandla leverantörer i olika situationer på olika sätt är när den upphandlande organisation själv har inhämtat registeruppgifter om svenska leverantörer men krävt att utländska leverantörer i stället ska ge in ett intyg från behöriga myndigheter i det egna landet.

Hur många anställda en leverantör har bör dock som regel inte vara tillräckligt för att det ska vara frågan om leverantörer i olika situationer vilket innebär att leverantörerna som utgångspunkt ska behandlas lika. Att ställa olika krav och villkor avseende exempelvis omfattningen av de referensprojekt som leverantören ska lämna in för att bevisa att denna har den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs beroende på hur många anställda leverantören har kan därför strida mot likabehandlingsprincipen.

Alla krav och villkor ska stå i rimlig proportion till syftet med upphandlingen
En annan grundläggande upphandlingsprincip är proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande organisationen inte får ställa mer långtgående krav och villkor än vad som krävs för att uppnå syftet med upphandlingen. Att ställa ett krav som gäller för företag med färre än fem anställda och ett annat, mer långtgående, krav på företag med fler än fem anställda skulle kunna innebära att det senare kravet strider mot proportionalitetsprincipen.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

01 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.