Start

Omfattas elinstallatörer av de arbetsrättsliga villkoren för byggarbeten?

Publicerad 31 oktober 2023
Finns separata arbetsrättsliga villkor för elarbeten eller ingår de i byggarbeten? Kan inte se att elinstallationer/elarbeten omnämns i villkoren för byggarbeten.

Fredrik

Publicerad 31 oktober 2023

Hej Fredrik,

Elinstallatörer ingår inte i de arbetsrättsliga villkoren för byggarbeten eftersom denna arbetsgrupp inte omfattas av byggavtalet.

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några separata arbetsrättsliga villkor för elektriker och den riskbedömning vi gjorde 2019 kopplat till arbetsgruppen visar att det då fanns låg risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av elinstallatörer.

Även om det finns en publicerad riskbedömning som visar på låg risk för en specifik arbetsgrupp och det av den anledningen inte finns framtagna arbetsrättsliga villkor är det alltid upp till den upphandlande organisationen att göra en egen behövlighetsbedömning.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

02 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.