Start

Nya beloppsgränser för 2024 - här är listan

Publicerad 20 november 2023
Som jag förstår det så brukar tröskelvärdena ändras vartannat år. Innebär det att det snart kommer nya tröskelvärden och i så fall vilka värden det är som gäller?

Anders

Publicerad 20 november 2023

Hej Anders,

Ja, det stämmer att tröskelvärdena justeras vartannat år och att det nu är dags igen. Det innebär att det från och med 1 januari 2024 är nya beloppsgränser som gäller för upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Notera dock att direktupphandlingsgränsen för varor, tjänster och byggentreprenader enligt LOU, LUF och LUFS inte kommer att förändras då denna summa anges direkt i lagen och gäller till dess att det sker en lagändring.

LOU
Upphandlande statliga myndigheter *
 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 1 546 202 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 700 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor ***
Övriga upphandlande myndigheter 
 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 2 389 585 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 700 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor***
LUF
Upphandlande enheter
 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 4 789 982 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 10 812 600 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 1 200 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 10 812 600 kronor ***
LUFS
Upphandlande myndigheter och enheter
 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 4 789 982 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS = 4 789 982 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster, byggentreprenader samt tjänster enligt bilaga 3 till LUFS = 1 200 000 kronor **
LUK
Upphandlande myndigheter och enheter
 • Tröskelvärde – Tjänstekoncessioner, byggkoncessioner och koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 59 880 179 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Tjänstekoncessioner, byggkoncessioner och koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 2 994 008 kronor ****

* Centrala upphandlande myndigheter
** Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingen understiger aktuell beloppsgräns
*** Från och med 1 februari 2022 är direktupphandlingsgränsen för dessa tjänster densamma som tröskelvärdet. Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingen understiger aktuell beloppsgräns
****    Direktupphandlingsgränsen i LUK är en procentsats av gällande tröskelvärde, vilket innebär att denna beloppsgräns har justerats. Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingen understiger aktuell beloppsgräns


Källhänvisningar

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2495 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärden för offentliga varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar (ändringar av tröskelvärden enligt LOU)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2496 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar (ändring av tröskelvärden enligt LUF)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2510 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt (ändring av tröskelvärden enligt LUFS)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2497 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärden för koncessioner (ändring av tröskelvärden enligt LUK)
 • Meddelande från kommissionen avseende motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG (konverteringstabell för tröskelvärde angiven i euro).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

20 november 2023

Är listan ni uppgett ovan de nya tröskelvärdena som gäller från 1 januari 2024?

CISSI

21 november 2023

Hej Cicci,

Ja, listan ovan är de nya tröskelvärdena som gäller från och med 1 januari 2024. Du hittar aktuella tröskelvärden som är tillämpliga på upphandlingar som genomförs innan detta datum på vår webbplats.

Victoria

Jurist

21 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.