Start

Vad innebär de nya reglerna om centralt register för de minimis-stöd?

Publicerad 22 januari 2024
Hej,

Av den nya allmänna de minimis-förordningen framgår att Sverige antingen kan utveckla ett eget centralt register för de minimis-stöd eller använda ett som kommissionen tar på sig att utveckla, vilket i förlängningen innebär att stödmottagarna framöver inte kommer att behöva intyga att de inte sammanlagt mottagit de minimis-stöd som överstiger takbeloppet 300 000 euro.

Det låter ju klokt, men när upphör egentligen faktiskt skyldigheten för stödmottagarna att intyga att de inte fått för mycket de minimis-stöd?

Mvh,
Frasse

Frasse

Publicerad 22 januari 2024

Hej Frasse,

Av artikel 6, punkt 1 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 (den allmänna de minimis-förordningen) framgår att medlemsstaterna ska se till att information om beviljat de minimis-stöd registreras i ett centralt register på nationell nivå eller unionsnivå från och med den 1 januari 2026.

Bestämmelsen innehåller därtill bland annat regler för när denna information ska registreras i det centrala registret på nationell nivå, hur länge sådan information ska bevaras i detta register och när medlemsstaten ska lämna in aggregerade uppgifter till kommissionen.

Av övergångsbestämmelserna i artikel 7, punkt 4 framgår att från det att ett centralt register har upprättats och omfattar uppgifter om de minimis-stöd för en period på tre år upphör skyldigheten för den medlemsstatens myndighet att använda sig av ett system med intyg där stödmottagarna får intyga att de inte sammanlagt mottagit stöd av mindre betydelse som överstiger stödbeloppen. Det innebär att systemet med intyg från stödmottagarna sannolikt kommer att behöva fortsätta att tillämpas fram till den 1 januari 2029.

Läs mer
Läs mer om Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) på vår webbplats. Du kan även hitta mer information om Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd på vår webbplats.

Källhänvisning
Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (den allmänna de minimis-förordningen).

Christian

Jurist

22 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.