Start

Finansiering till bolag med stöd av GBER?

Hur många företag har fått finansiering enligt GBER och vilket har det lägsta stödbeloppet varit?

S Anders Christensson

Publicerad 07 februari 2024

Hej Anders,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte utredningar eller bedömningar i enskilda fall. Generellt kan dock följande nämnas.

Statsstödsrapportering
Av Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (”GBER”) framgår utöver vilka stöd som är tillåtna, även vilka administrativa åtgärder som är nödvändiga för att stöd ska få ges.

För att säkerställa transparens och kontroll av stöd som lämnas enligt GBER ska viss information om stöden offentliggöras och vara offentligt tillgängliga i Europeiska kommissionens Transparensdatabas eller på en nationell webbplats. Tillväxtanalys ansvarar för den nationella webbplatsen som i praktiken består av en länk till kommissionens webbplats. Där finns information för både stödgivare, stödmottagare, stödmottagarnas konkurrenter och allmänheten. På grund av detta bör stödbeslutet, till exempel det kommunala beslutet, innehålla både information och villkor för ett offentliggörande.

TAM-databasen
Stödgivaren ska också lämna särskild information om enskilda stödbeslut när dessa stöd är större än 100 000 euro. Informationen ska lämnas i en särskild databas som kommissionen administrerar och som stödgivaren får tillgång till via Tillväxtanalys. Databasen kallas Transparency Award Module och förkortas TAM.

Större stöd
Enskilda stödutbetalningar där beloppet överstiger 500 000 euro ska rapporteras via en annan databas som Tillväxtanalys ger kommunen eller regionen tillgång till. Dessa uppgifter, som även innehåller namnet på företaget som fått stödet, offentliggörs av kommissionen.

Sammanfattning
Sammantaget innebär detta att det krävs en del eget arbete för att få en samlad överblick av alla stöd och att det kan vara bra att börja på Tillväxtanalys webbplats.

Läs mer
Med vänlig hälsning

Lars

Jurist

14 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.