Start

Kommunen och regionen beviljar statsstöd till samma projekt – vem ska anmäla samt rapportera stödet

Hej,
Vi är en kommun som ska bevilja statsstöd tillsammans med regionen till ett av våra gemensamma projekt i enlighet med allmänna gruppundantaget. Vem ska anmäla stödet? Vem ska rapportera stödet?
Vänligen,

Angelica

Publicerad 15 februari 2022

Hej Angelica,

Om flera kommuner eller regioner tillsammans beviljar stöd till samma projekt eller företag föreslår Upphandlingsmyndigheten att kommunerna och regionerna låter en av dem hantera kontakterna i stödärendet. Den organisation som utses som kontakt ska då både lämna in de uppgifter som behövs för att anmäla och rapportera det sammanlagda stödet. Detta förutsätter i sin tur att kommunen och regionen utbyter den information som behövs för att det samlade stödet ska kunna anmälas och rapporteras korrekt till Europeiska kommissionen (kommissionen) via Näringsdepartementet. Samarbetet förutsätter att organisationerna tillsammans säkerställer att villkoren efterlevs men samarbetet behöver inte innebära att någon beslutanderätt överförs mellan de inblandade kommunerna och regionerna.

Orsaken till att Upphandlingsmyndigheten föreslår att anmälnings- och rapporteringsförfarandet sköts av en organisation är att det samlade stödet från alla involverade myndigheter, oavsett antalet inblandade myndigheter, måste samordnas. Samordning krävs för att det ska gå att kontrollera att villkoren i statsstödsreglerna har följts. Därför anser vi att det är enklast för alla involverade med endast ett (1) ärende hos kommissionen om stödet avser samma projekt eller verksamhet. Kommissionens ärendenummer kallas SA-nummer. SA-nummer får kommunen eller regionen från Regeringskansliet när stödet anmäls enligt villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Näringsdepartementet meddelar den som är utsedd kontakt i stödärendet vilket SA-nummer det anmälda stödet fått. När stödet ska årsrapporteras samt eventuellt transparensredovisas ska samma SA-nummer användas.

Läs mer
Läs mer om den allmänna gruppundantagsförordningen och hur en kommun eller region lämnar stöd som måste anmälas till kommissionen samt vilka regler som gäller för rapportering av statsstöd på vår webbplats.

Läs även mer om skillnaden mellan statsstödsanmälan och hur man rapporterar statsstöd i inläggen Vad är skillnaden mellan statsstödsanmälan och statsstödsrapportering? och På vilket sätt ska vi rapportera statsstöd? i vår Frågeportal.

För ytterligare vägledning om statsstödsrapportering hänvisar vi till myndigheten Tillväxtanalys.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

17 februari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.