Start

Direktupphandling vid överprövning av inköpscentrals ramavtalsupphandling?

Publicerad 26 februari 2024
Kan en myndighet som normalt sett ska avropa från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet göra en tillåten direktupphandling enligt reglerna om direktupphandling vid överprövning när det är Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets ramavtalsupphandling som är föremål för överprövning, dvs inte myndighetens egna upphandling?

Marcus

Publicerad 26 februari 2024

Hej Marcus,

Enligt förarbetena gäller möjligheten till direktupphandling vid överprövning inte bara den upphandlande myndighet som är part i målet om överprövning. Även andra myndigheter för vars räkning den överprövade upphandlingen har gjorts, till exempel en sådan myndighet som har identifierats som avropande myndighet i ett överprövat ramavtal, får direktupphandla enligt bestämmelsen.

Läs mer om direktupphandling vid överprövning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling i samband med överprövning
  • Prop. 2021/22:5 s. 212 – även en sådan myndighet som har identifierats som avropande myndighet i ett överprövat ramavtal får direktupphandla enligt bestämmelsen.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

04 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.