Start

Omfattas personuppgiftsbiträdesavtal av reglerna om ändring i 17 kap LOU?

Omfattas ändringar av personuppgiftsbiträdesavtal som leverantör måste acceptera som villkor för det upphandlade affärsavtalet, av reglerna om ändring av kontrakt eller ramavtal i 17 kap LOU? I aktuellt fall handlar det om att leverantören, vid förlängning av affärsavtalet enligt option, vill ändra villkoren om ansvar för skada hos enskild orsakad av personuppgiftsbiträdet.

Charlotte Lilliestierna Ehrén

Publicerad 02 april 2024

Hej Charlotte,  

Ändringsbestämmelserna i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) anger i vilka situationer ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan att en ny upphandling behöver genomföras. En ändring utan stöd av någon ändringsbestämmelserna utgör en otillåten direktupphandling. Bestämmelserna gäller när ett kontrakt eller ramavtal har ingåtts. En ändring av villkoren i avtalet förutsätter att samtliga avtalsparter är ömsesidigt överens om att ändra i avtalet.

Ändringsbestämmelserna träffar samtliga villkor som reglerar rättigheter och skyldigheter som den upphandlande organisationen och leverantören har och hur leveransen eller uppdraget ska utföras, enligt avtalet. Inte sällan finns avtalsvillkoren fördelade på olika handlingar med hänvisning till bilagor eller i en inbördes rangordning som anges i ett huvudavtal. Beroende på hur avtalet och villkoren är utformat kan avtalet därmed omfatta villkor i andra handlingar än huvudavtalet. Finns det en hänvisning i avtalet för villkor enligt personuppgiftsbiträdes-avtal (Pub-avtal) omfattas alltså villkoren i Pub-avtalet av avtalet och därmed även av ändringsbestämmelserna i 17 kap LOU.

Läs mer om ändringar av avtal på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Therese

Jurist

12 april 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.