Start

Varför gäller kriteriet för materialåtervinnsingsbara plastförpackningar inte primära förpackningar?

Hej,
Hur kommer det sig att det enbart nämns sekundära och tertiära förpackningar i krav 11467:1 om Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling) och inte primära plastförpackningar? Hittar ingen förklaring i texterna varför primära inte står med.

Sofia Bennmarker

Publicerad 02 maj 2024

Hej Sofia,
Tack för din fråga,
Primärförpackning är den förpackning som innehåller produkten och som har till uppgift att hålla den steril. Ibland utgör primärförpackningen en del av produktens funktion för medicintekniska förbrukningsartiklar. På grund av de hygienkrav som finns för primärförpackningar inom vård och omsorg är det som utgångspunkt inte lämpligt att ställa absoluta krav på materialåtervinningsbara plastförpackningar eller förpackningar av materialåtervunnen plast för denna typ av förpackning. Det är däremot möjligt att, som ett särskilt kontraktsvillkor, ställa krav på lösningar för mer cirkulära förpackningar inom vård och omsorg (Krav ID 11466).

Vad gäller sekundära (det vill säga den förpackning som används för att förpacka flera primärförpackningar) och tertiära (det vill säga transportförpackningen) plastförpackningar så är det dessa förpackningsflöden som bedöms ha störst potential för en ökad cirkularitet och återanvändning av fossil råvara för högkvalitativ plast, dvs att plastpåsar som används för att förpacka vårdprodukten (avdelningsförpackning, sekundärförpackning) samt att ytteremballage och transportfilm (tertiärförpackning) designas för att kunna återvinnas.

I vår kriterietjänst går det att hitta mer information och definitioner av de olika förpackningsnivåerna under rubriken ”Omfattning” på sidan
Hållbarhetskriterier för Förpackningar inom vård och omsorg | Upphandlingsmyndigheten

Margareta

Hållbarhetsspecialist

03 maj 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.