Start

Offentlig sektors behov av tillgängliga produkter och tjänster skapar affärsmöjligheter

Skyldigheten som offentliga organisationer har att ställa krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling kan ibland leda till utmaningar. Det finns inte alltid tillgängliga tjänster eller produkter att upphandla. Det i sin tur öppnar upp för fler företag att föreslå eller utveckla nya och innovativa lösningar.

Erbjud tillgängliga produkter och tjänster 

Om det inte finns färdiga tillgängliga produkter och tjänster på marknaden kan upphandlande organisationer behöva uttrycka sina behov i termer av önskade funktioner, effekter och resultat.  

Fler företag har då möjlighet att utveckla innovativa lösningar och nya produkter. På så vis bidrar offentlig upphandling till att skapa förnyelse i samhället. 

Det kan vara svårt för upphandlande organisationer att känna till alla produkter och tjänster som finns på marknaden, eller som är på gång att utvecklas. Som leverantör är det därför bra att vara aktiv. Undersök hur offentlig sektor köper in de produkter eller tjänster som ditt företag säljer eller planerar att utveckla. Upphandlande organisationer är angelägna om att främja konkurrensen vid offentliga upphandlingar. Det är därför inte ovanligt att de exempelvis bjuder in till informationsträffar där planerade upphandlingar presenteras. Om inga informationsträffar är inplanerade kan du som leverantör framföra önskemål om att den upphandlande organisationen bjuder in till en sådan träff. 

Marknadsför dina produkter eller tjänster. Men respektera att upphandlande myndigheter och enheter inte får gynna någon leverantör framför andra. Redogör tydligt för på vilket sätt ditt erbjudande är bättre än dina konkurrenters. Har du en innovativ lösning – beskriv den kortfattat. 

Göra affärer med offentlig sektor 

Ökade möjligheter till kompetensförsörjning  

Många människor har svårt att få jobb. Samtidigt är flera företag i behov av arbetskraft. Att ställa sysselsättningskrav vid offentlig upphandling kan leda till att människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden får sysselsättning. Samtidigt får företagen nya resurser som hjälper dem att växa och nå sin fulla potential. Det gynnar även hela samhället som sparar pengar när människor går från arbetslöshet till arbete och skatteintäkterna ökar. 

Sysselsättningskrav innebär att den eller de vinnande leverantörerna i en upphandling ska erbjuda anställning, praktik- eller traineeplatser till en eller flera personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar.  

Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Upphandling reserverad för vissa leverantörer 

Ytterligare ett sätt att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning är genom reserverad upphandling. Det innebär att en upphandlande organisation får reservera deltagandet i en upphandling för vissa leverantörer.  

I en reserverad upphandling får vissa leverantörer, som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt, en positiv särbehandling. Det gäller leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en reserverad upphandling är att minst 30 procent av de som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning, är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller andra personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden 

Reserverad upphandling