Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

455 annonser

2023-02-01

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Lidingö stad

Välkommen att bli leverantör i Lidingö stads valfrihetssystem gällande bostad med särskild service för vuxna enligt § 9 p 9 LSS.. I insa...

Särskilt boende enligt LSS

2023-02-01

Vård- och omsorgsboende

Lidingö stad

Välkommen att bli leverantör i Lidingö stads valfrihetssystem för platser i vård- och omsorgsboende enligt SoL med inriktning somatiskt ...

Särskilt boende enligt SoL

2023-01-25

Vårdval Primärvårdsrehablitering

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vårdval Norrtälje ger alla som uppfyller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes krav möjlighet att öppna mottagning. Inom Vå...

Rehabilitering

2023-01-25

Vårdval Specialiserad sjukgymnastik/fysioterapi

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vårdval Norrtälje ger alla som uppfyller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes krav möjlighet att öppna mottagning. Inom Vå...

Fysioterapi

2023-01-23

Vårdval Halland - närsjukvård

Region Halland

Region Halland bjuder in leverantörer att ansöka om att få delta i valfrihetssystemet Vårdval Halland - närsjukvård.

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-01-20

Vårdval Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vårdval Norrtälje ger alla som uppfyller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes krav en möjlighet att öppna mottagning. Inom...

Mödrahälsovård

2023-01-20

Vårdval - Husläkarmottagning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vårdval Norrtälje ger alla som uppfyller Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes krav en möjlighet att öppna mottagning. Inom...

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-01-20

Vårdval Barnavårdscentral

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vårdval Norrtälje ger alla som uppfyller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes krav en möjlighet att öppna mottagning. Inom...

Barnhälsovård

2023-01-16

Vårdval fysioterapi (sjukgymnastik)

Region Värmland

Vårdval fysioterapi -Region Värmlands vårdvalssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem för fysioterapi (sjukgymnastik) på primärvårdsnivå...

Fysioterapi

2023-01-16

Hälsoval Värmland

Region Värmland

Hälsoval Värmland- Region Värmlands vårdvalssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem inom primärvården.

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.