Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

455 annonser

2024-04-16

Specialiserad hudsjukvård

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Specialiserad hudsjukvård. Förfr...

Hudsjukvård

2024-04-15

Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Specialiserad ögonsjukvård i öpp...

Ögonvård

2024-04-15

Dagverksamhet för personer från 65 år LOV

Täby kommun

Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Uppdraget ...

Dagverksamhet enligt SoL

2024-04-15

LOV Vårdval Vaccination Västmanland

Region Västmanland

Region Västmanland har beslutat att införa vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, avseende vissa vaccinationer för vuxna som rek...

Vaccination

2024-04-15

Vårdval vårdcentral Västmanland

Region Västmanland

Region Västmanland har valfrihetssystem inom primärvård. Uppdraget omfattar att bedriva vårdcentral inom ramen för Vårdval vårdcentral V...

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2024-04-15

Medicinsk fotvård-LOV

Region Västmanland

I primärvårdsprogrammet för Region Västmanland framgår att det i vårdcentralernas uppdrag ingår att tillhandahålla medicinsk fotvård. R...

Hygientjänster

2024-04-15

Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Västmanland

Region Västmanland

Region Västmanland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Bar...

Tandvård

2024-04-15

Valfrihet inom ortodonti i Västmanland

Region Västmanland

Region Västmanland har inom specialiserad ortodontivård valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga i åld...

Tandvård

2024-04-15

e-handelsbutik för brukare som beviljats bistånd

Lomma kommun

Leverantörer inbjuds härmed att lämna anbud i upphandling av E-handelsbutik i enlighet med Lag om Valfrihetssystem. Brukaren ska ges mö...

Hemtjänst och service

2024-04-12

Förfrågningsunderlag LOV särbo

Växjö kommun

Omsorgsnämnden i Växjö kommun beslutade i mars 2014 att införa ett valfrihetssystem inom särskilda boende enligt Socialtjänstlagen. Valf...

Särskilt boende enligt SoL