Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

453 annonser

2023-11-28

Klinisk neurofysiologi

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva klinisk neurofysiologi. Förfrågn...

Klinisk neurofysiologi

2023-11-28

Barnavårdscentral, BVC

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Barnhälsovård. Förfrågningsunder...

Barnhälsovård

2023-11-28

Specialiserad fysioterapi

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för Specialiserad fysioterapi. Förfrågningsunderla...

Fysioterapi

2023-11-28

Klinisk fysiologi

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva klinisk fysiologi. Förfrågningsu...

Klinisk fysiologi

2023-11-28

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Barn- och ungdomsmedicinsk motta...

Barnhälsovård

2023-11-28

Hemtjänst enligt LOV

Ljungby kommun

Socialnämnden i Ljungby kommun erbjuder privata utförare att teckna avtal om att bedriva hemtjänst på uppdrag av Ljungby kommun.

Hemtjänst och service

2023-11-27

Omvårdnadstjänster

Örebro kommun

Örebro kommun erbjuder sedan 2014 kunder möjlighet att välja utförare av omvårdnadstjänster inom hemtjänsten. Avtal kommer att tecknas ...

Hemtjänst och service

2023-11-27

Servicetjänster

Örebro kommun

Örebro kommun erbjuder sedan 2009 möjlighet för kunder att välja utförare av servicetjänster inom hemtjänsten. Avtal tecknas med alla s...

Hemtjänst och service

2023-11-21

Primärvårdsrehabilitering

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Primärvårdsrehabilitering. Förfråg...

Rehabilitering

2023-11-21

Vaccination

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Vaccination. Förfrågningsunderlag ...

Vaccination