Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

439 annonser

2024-06-12

Vård och omsorg Töreboda kommun

Töreboda kommun

Beskrivning av upphandlingen: Från och med 2011-11-01 tillämpar kommunstyrelsen i Töreboda kommun Lagen om valfrihet för upphandling av ...

Hemtjänst och service

2024-06-10

Hemtjänst enligt LOV

Ljungby kommun

Socialnämnden i Ljungby kommun erbjuder privata utförare att teckna avtal om att bedriva hemtjänst på uppdrag av Ljungby kommun.

Hemtjänst och service

2024-06-10

Validering Lastbil

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen efterfrågar i dessa upphandlingar Validering enligt TYA:s valideringsmodell/branschmodell för lastbilsförare.

Jobbsökningstjänster

2024-06-10

Avtal Vårdval Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Region Dalarna

Avtal Vårdval Barn- och ungdomspsykiatri Dalarna med tillhörande bilagor, som beskriver möjligheten att bedriva vårdverksamhet inom Regi...

Psykiatrisk eller psykologisk vård

2024-06-10

Avtal Vårdval Primärvård

Region Dalarna

Avtal Vårdval Primärvård Dalarna med tillhörande bilagor, som beskriver möjligheten att bedriva vårdverksamhet inom Region Dalarnas prim...

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2024-06-10

Avtal Vårdval Allmäntandvård barn och unga

Region Dalarna

Avtal Vårdval Allmäntandvård barn och unga med tillhörande bilagor, som beskriver möjligheten att bedriva vårdverksamhet inom Region Dal...

Tandvård

2024-06-10

Familjerådgivning

Upplands Väsby kommun

Familjerådgivning för par/familjer boende i Upplands Väsby kommun

Familjerådgivning

2024-05-29

Avancerad sjukvård i hemmet

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Avancerad sjukvård i hemmet (ASI...

Sjukvård i hemmet, Palliativ vård

2024-05-29

Eget val inom daglig verksamhet (LSS)

Linköpings kommun

Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ökad möjlighet att välja utförare och inri...

Daglig verksamhet enligt LSS

2024-05-27

LOV inom familjerådgivning i Ekerö kommun

Ekerö kommun

Ekerö kommun upphandlar famijerådgivning í enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget innebär att för Socialnämnden i komm...

Familjerådgivning