Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

453 annonser

2023-03-28

Hemtjänst

Varbergs kommun

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för hemtjänst enlig...

Hemtjänst och service

2023-03-28

Sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik

Varbergs kommun

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning ...

Öppenvårdsinsatser enligt SoL

2023-03-28

Familjerådgivning

Varbergs kommun

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för familjerådgivni...

Familjerådgivning

2023-03-28

Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Varbergs kommun

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning ...

Sysselsättning socialpsykiatri

2023-03-28

Kundval Hemtjänst i Mölndals stad

Mölndals stad

Uppdraget omfattar utförande av hemtjänst i form av omvårdnads- och serviceinsatser för personer boende i Mölndals stad och som har bevi...

Hemtjänst och service

2023-03-28

Kundval Äldreboende i Mölndals stad

Mölndals stad

Uppdraget innebär att starta och driva äldreboende i Mölndals stad. Mölndals stad inbjuder företag att ansöka om att bli godkänd leveran...

Särskilt boende enligt SoL

2023-03-28

Vårdval Vårdcentral

Västra Götalandsregionen

Vårdval Vårdcentral är Västra Götalandsregionens vårdvalssystem för primärvård Grundtankarna med Vårdval Vårdcentral är att: *ge patien...

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-03-23

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsvariation

Österåkers kommun

Österåkers kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Som ett led ...

Sysselsättning socialpsykiatri

2023-03-16

Ersättning Vårdval primärvård 2023

Region Norrbotten

Beskrivning av vårdvalsersättningar.

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-03-16

Vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård 2023

Region Norrbotten

Det fria vårdvalet av vårdgivare inom allmän barn- och ungdomstandvård har gällt sedan 2004. Regionfullmäktige i Norrbotten beslutade i ...

Tandvård