Start

Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetens

En fuktsäker produktion förutsätter att det finns en person med rätt kompetens som är ansvarig för entreprenörens fuktsäkerhetsarbete, Fuktsäkerhetsansvarig Produktion.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11310
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska
Jämför kriterienivåer