Start

Magnetisk flödestäthet, vid projektering

Kravet minskar risken för förhöjda nivåer av magnetiska fält. Långsiktig exponering för magnetiska fält kan öka risken för leukemi hos barn.

KravID

11469

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Konsulten ska:

  • Projektera så att den magnetiska flödestätheten i byggnaden blir högst 0,2 µTesla.
  • Upprätta mät- och kontrollplaner för magnetiska fält som också sträcker sig över produktionsskedet. Mät- och kontrollplaner ska innehålla förslag på protokoll för noteringar av mätresultat i produktionsskedet. Planerna ska upprättas i samråd med beställaren.